השוואת קופות גמל

קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני שמיועדת לשכירים ועצמאיים ומאפשרת לחסוך לפרישה וליהנות מהטבות מס על הפקדות ורווחים שנוצרו על פי חוק. המערכת מאפשרת להשוות תשואות לפי טווחי זמן, דמי ניהול ועוד.. ניתן להשוות בקליק ולצפות בהשוואה מפורטת.

תקופת הדו"ח: מרץ 2024
שם קופה מרץ שנה 5 שנים 3 שנים
1.21%
7.77%
24.75%
10.86%
0.61%
0.54
8373.85
73.0% אגח עד 25% מניות 101 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.12%
11.32%
32.40%
15.30%
0.61%
0.62
13533.49
75.3% כללי 154 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.74%
5.20%
9.07%
2.50%
0.68%
-0.03
218.01
83.2% כללי 152 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.33%
4.93%
7.30%
6.65%
0.5%
0.35
281.58
87.1% שקלי טווח קצר 128 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.92%
20.91%
53.52%
17.83%
0.55%
0.55
865.41
90.3% מניות 127 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.74%
5.14%
10.88%
4.46%
0.56%
0.06
492.56
84.2% מחקה מדד אגח ישראל 124 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.45%
85.5
98.2% מבטיח תשואה 120 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.5%
9.04%
21.50%
10.57%
0.62%
0.45
847.01
70.3% כללי 119 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.38%
16.08%
36.97%
17.05%
0.29%
0.66
352.67
91.8% מרכזית לפיצויים 118 אנליסט קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.85%
5.84%
9.46%
2.62%
0.57%
0.0
509.37
79.5% אגח 117 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.14%
13.68%
38.98%
17.91%
0.48%
0.73
14154.26
79.7% חיסכון עד גיל 50-60 103 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.26%
13.25%
30.77%
11.69%
0.57%
0.51
909.73
80.0% מרכזית לפיצויים 242 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.63%
8.57%
20.61%
8.13%
0.58%
0.38
8820.02
74.3% אגח עד 25% מניות 253 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.1%
12.45%
31.10%
14.56%
0.51%
0.55
476.52
71.6% כללי 260 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.3%
11.28%
33.90%
13.06%
0.25%
0.56
4440.01
75.4% כללי 263 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.62%
15.35%
35.47%
20.67%
0.18%
0.75
594.96
80.2% כללי 282 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.23%
12.10%
30.22%
12.52%
0.75%
0.54
853.87
86.5% כללי 241 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.33%
11.91%
30.49%
11.97%
0.87%
0.53
535.46
86.1% כללי 239 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.76%
11.57%
26.24%
8.84%
0.34%
0.42
945.83
86.0% כללי 233 חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ מרכזית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.74%
9.29%
40.12%
19.04%
0.0%
0.83
4722.48
66.0% כללי 229 החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.79%
6.02%
19.80%
9.93%
0.52%
0.6
1088.09
80.9% אגח ללא מניות 223 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.24%
8.27%
21.28%
6.81%
0.59%
0.44
2464.2
73.9% אגח עד 15% מניות 211 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.84%
6.18%
9.73%
2.48%
0.62%
0.01
446.75
81.4% אגח 199 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.04%
11.74%
28.31%
12.42%
0.62%
0.5
1116.23
82.4% כללי 155 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.16%
14.82%
30.32%
14.24%
0.35%
0.62
1831.34
84.3% כללי 290 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.07%
13.77%
35.81%
15.87%
0.32%
0.65
165.33
85.6% כללי 289 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות עובדי מפעל/גוף מסויים
2.38%
14.41%
28.17%
13.46%
0.32%
0.56
2393.07
90.0% כללי 288 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.32%
13.84%
31.15%
15.29%
0.55%
0.56
1935.4
83.3% כללי 286 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.02%
13.60%
33.31%
15.04%
0.14%
0.64
655.94
76.8% כללי 285 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.02%
13.75%
31.56%
13.90%
0.12%
0.61
978.36
79.9% כללי 284 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.64%
5.87%
12.56%
3.84%
0.6%
0.13
1070.54
82.3% אגח ללא מניות 385 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.22%
8.05%
16.97%
5.45%
0.58%
0.28
149.44
82.3% מרכזית לפיצויים 384 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.51%
15.32%
35.10%
18.41%
0.38%
0.74
2722.05
83.8% כללי 382 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.25%
14.69%
28.92%
14.91%
0.49%
0.62
640.3
86.4% כללי 378 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.42%
6.40%
15.67%
8.70%
0.24%
0.35
867.68
76.5% כללי 372 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.1%
13.90%
35.03%
15.49%
0.41%
0.66
54.51
87.9% כללי 328 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
1.54%
12.22%
32.03%
10.15%
0.6%
0.64
876.38
80.5% כללי 299 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.18%
16.63%
32.72%
16.46%
1.0%
0.62
113.85
92.8% כללי 295 ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.06%
15.57%
36.40%
19.19%
0.39%
0.72
353.63
88.1% כללי 294 החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.24%
15.34%
27.86%
14.71%
0.52%
0.54
261.14
91.8% כללי 293 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.12%
16.11%
34.54%
19.82%
0.47%
0.74
397.39
87.4% כללי 292 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.97%
15.14%
27.48%
14.62%
0.38%
0.55
679.82
83.0% כללי 423 החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ קרנות השתלמות עובדי מפעל/גוף מסויים
2.17%
11.92%
33.05%
15.56%
0.21%
0.63
4880.04
73.8% כללי 438 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי מפעל/גוף מסויים
2.32%
11.91%
35.14%
13.96%
0.55%
0.62
20276.77
78.1% כללי 456 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.83%
5.43%
19.34%
6.37%
0.57%
0.36
3176.17
86.3% אגח עד 15% במניות 472 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.6%
18.34%
35.90%
19.53%
0.47%
0.68
1345.6
99.9% כללי פאסיבי 481 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.45%
12.44%
24.76%
9.17%
0.75%
0.44
135.26
85.4% כללי 420 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.43%
11.71%
32.20%
14.80%
0.35%
0.63
1160.14
83.4% כללי 419 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.81%
13.19%
29.96%
13.00%
0.28%
0.6
2044.27
86.2% כללי 418 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.54%
13.02%
28.81%
12.84%
0.48%
0.54
2076.23
83.2% כללי 392 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
3.08%
14.59%
27.16%
8.77%
0.4%
0.43
59.7
88.1% כללי 394 עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.51%
9.64%
25.94%
10.31%
0.62%
0.51
5642.43
74.7% חיסכון גיל 60 ומעלה 401 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.47%
14.32%
31.02%
16.58%
0.33%
0.68
4383.34
85.1% כללי 408 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.19%
6.81%
20.85%
9.27%
0.55%
0.46
2351.53
74.3% אגח עד 20% מניות 416 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
%
0.81%
1064.69
96.2% מבטיח תשואה 528 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.53%
12.48%
27.00%
12.35%
2.0%
0.53
770.97
99.1% כללי 526 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ מטרה אחרת כלל האוכלוסיה
2.53%
13.44%
28.33%
13.38%
0.75%
0.55
23.68
99.6% כללי 523 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת עובדי סקטור מסויים
2.49%
13.28%
28.12%
12.75%
1.93%
0.55
41.68
99.5% כללי 513 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת כלל האוכלוסיה
2.46%
13.32%
26.49%
12.11%
1.97%
0.51
84.19
99.5% כללי 507 קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת עובדי סקטור מסויים
1.67%
8.18%
17.80%
4.67%
0.0%
0.28
248.43
97.2% כללי 505 החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.98%
5.81%
19.66%
8.28%
0.5%
0.39
2442.07
71.1% אגח עד 20% מניות 502 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.54%
15.37%
34.43%
19.98%
0.22%
0.75
7664.08
83.2% כללי 482 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.47%
9.80%
29.58%
13.19%
0.51%
0.67
8087.68
81.4% חיסכון גיל 60 ומעלה 551 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.98%
12.76%
38.98%
17.76%
0.59%
0.8
9029.47
77.2% אוכלוסיית יעד 554 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.36%
14.77%
32.18%
16.48%
0.24%
0.61
326.23
85.5% כללי 556 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.83%
5.61%
20.86%
5.93%
0.72%
0.38
5750.79
77.2% אגח עד 15% במניות 558 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.43%
11.81%
33.69%
13.80%
0.54%
0.53
197.27
77.6% אוכלוסיית יעד 566 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
%
0.2%
2476.17
95.6% מבטיח תשואה 539 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.4%
357.72
98.0% מבטיח תשואה 536 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.4%
72.52
99.1% מבטיח תשואה 533 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.4%
4083.75
98.0% מבטיח תשואה 532 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.4%
68.66
96.8% מבטיח תשואה 531 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.4%
480.27
95.6% מבטיח תשואה 530 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.45%
21.87
99.6% מבטיח תשואה 529 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.49%
11.22
100.0% כללי 684 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.43%
76.34
90.2% מרכזית לפיצויים 682 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.11%
303.99
85.0% כללי 614 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.33%
5.66%
4.12%
-1.45%
0.55%
-0.25
170.4
85.3% שקלי 592 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.76%
5.40%
19.41%
4.77%
0.66%
0.31
123.72
88.5% אגח עד 15% במניות 588 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.52%
7.21%
16.36%
8.37%
0.25%
0.36
197.76
74.7% כללי 580 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.38%
12.80%
34.84%
16.81%
0.57%
0.69
16985.83
73.7% כללי 579 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.15%
13.31%
28.33%
11.53%
0.84%
0.5
112.59
92.4% מרכזית לפיצויים 745 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.8%
8.17%
17.01%
6.87%
0.58%
0.35
128.51
84.8% אגח עד 15% מניות 743 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.16%
3.52%
3.28%
-1.46%
0.55%
-0.41
48.08
91.0% שקלי 742 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.24%
3.86%
8.22%
3.93%
0.65%
-0.05
49.9
92.9% אגח צמוד למדד 741 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.83%
20.69%
67.24%
24.59%
0.53%
0.68
31.11
93.6% מניות 739 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.72%
5.95%
13.26%
3.79%
0.66%
0.15
740.83
82.6% אגח ללא מניות 716 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.33%
4.31%
6.12%
5.47%
0.6%
-0.59
299.93
95.5% שקלי טווח קצר 715 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.14%
12.52%
31.53%
8.94%
0.67%
0.54
4517.31
71.5% אוכלוסיית יעד 686 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.67%
24.75%
58.60%
27.36%
0.69%
0.71
6.15
72.2% מרכזית לפיצויים 804 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.16%
2.62%
6.06%
1.35%
0.53%
-0.19
23.5
90.3% מרכזית לפיצויים 806 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.44%
19.02%
45.04%
22.62%
0.54%
0.73
992.88
84.3% ישראל 811 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.48%
5.45%
8.47%
2.46%
0.55%
-0.03
87.11
90.9% אגח ללא מניות 813 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.68%
29.09%
86.91%
30.52%
0.6%
0.82
2793.66
96.2% מניות 814 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.31%
4.70%
5.92%
5.57%
0.57%
-0.63
57.7
98.2% שקלי טווח קצר 815 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.05%
3.66%
1.14%
-4.01%
0.47%
-0.55
16.54
99.1% מרכזית לפיצויים 801 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.13%
15.38%
27.30%
13.81%
0.71%
0.5
4.07
99.3% הלכתי 769 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.96%
20.54%
57.65%
22.82%
0.51%
0.61
867.59
88.6% מניות 761 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.73%
4.69%
14.85%
5.89%
0.48%
0.21
1798.47
71.4% אגח עד 20% מניות 762 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.98%
20.76%
56.67%
23.48%
0.55%
0.61
1588.69
88.3% מניות 763 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.76%
4.88%
15.32%
6.29%
0.61%
0.25
1212.94
72.5% אגח עד 10% מניות 764 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.77%
11.65%
26.45%
11.76%
0.54%
0.46
206.1
99.6% הלכתי 767 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.77%
11.71%
26.46%
11.75%
0.71%
0.46
404.2
99.6% הלכתי 768 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
-0.22%
1.48%
0.73%
-4.37%
0.64%
-0.55
147.08
98.6% אגח ממשלתי 865 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.29%
4.55%
5.24%
4.85%
0.53%
-0.92
184.43
98.8% שקלי טווח קצר 864 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.77%
22.99%
58.03%
22.82%
0.47%
0.66
349.56
93.9% מניות 863 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.78%
16.43%
27.65%
18.06%
0.53%
0.83
430.75
96.8% ללא סיווג חול 862 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.21%
1.54%
0.77%
-4.29%
0.54%
-0.55
70.24
98.6% אגח ממשלתי 859 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.29%
4.58%
5.25%
4.89%
0.55%
-0.91
70.86
98.8% שקלי טווח קצר 858 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.09%
12.37%
26.88%
11.70%
0.42%
0.48
60.84
85.9% כללי 857 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.22%
12.34%
30.16%
14.52%
0.62%
0.55
10363.09
75.5% כללי 828 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.4%
9.67%
18.64%
7.29%
0.84%
0.3
83.9
90.0% מרכזית לפיצויים 827 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.39%
414.02
92.1% כללי 820 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.3%
17.32%
41.20%
22.51%
0.56%
1.06
1047.84
96.2% חול 818 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
5.37%
33.60%
95.69%
41.07%
0.56%
1.09
1098.53
98.7% מניות חול 817 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.83%
6.17%
18.20%
8.91%
0.58%
0.44
168.57
83.7% אגח צמוד למדד 881 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.39%
23.09%
58.27%
22.82%
0.49%
0.62
1735.97
89.6% מניות 883 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
%
0.13%
280.26
90.8% כללי 885 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.2%
13.97%
35.96%
16.93%
0.71%
0.65
1082.94
83.7% כללי 886 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.09%
13.94%
32.95%
16.63%
0.45%
0.64
19.01
87.6% כללי 923 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.13%
13.53%
38.74%
17.51%
0.57%
0.73
15778.76
79.0% כללי 880 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.38%
23.11%
58.71%
23.02%
0.45%
0.62
1063.98
91.1% מניות 877 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.77%
16.23%
28.72%
18.25%
0.53%
0.85
486.45
96.8% ללא סיווג חול 868 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.78%
23.11%
57.84%
23.13%
0.5%
0.66
1063.59
94.0% מניות 869 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.66%
13.79%
22.01%
8.24%
0.5%
0.39
48.08
95.7% כללי 872 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.56%
9.91%
29.05%
12.01%
0.51%
0.64
3762.17
77.3% אגח עד 25% במניות 874 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.36%
4.60%
8.41%
2.27%
0.5%
-0.08
116.29
92.6% שקלי 876 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
5.32%
31.44%
59.49%
23.76%
0.57%
0.72
541.56
99.7% מניות פאסיבי 989 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.14%
3.74%
3.04%
-0.23%
0.56%
-0.4
38.89
95.9% אגח ממשלתי 973 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.5%
5.72%
9.04%
2.88%
0.59%
0.0
86.0
88.8% אגח 972 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.94%
12.21%
37.29%
15.46%
0.44%
0.75
73.53
84.0% כללי 969 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
3.72%
22.57%
57.89%
20.36%
0.62%
0.6
1896.83
80.8% מניות 968 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.31%
13.52%
36.91%
15.16%
0.68%
0.67
13781.65
73.2% כללי 964 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.7%
29.16%
86.77%
30.97%
0.63%
0.82
6957.58
96.4% מניות 963 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.19%
16.13%
39.50%
19.18%
0.61%
0.71
8263.78
90.0% כללי 962 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.75%
22.86%
58.84%
20.58%
0.59%
0.61
968.12
81.2% מניות 961 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.34%
4.27%
5.42%
4.83%
0.43%
-1.27
198.53
95.5% שקלי טווח קצר 948 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.83%
25.90%
60.05%
26.73%
0.59%
0.53
84.57
93.8% מניות ישראל 1079 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.84%
7.90%
9.92%
5.03%
0.59%
0.1
123.4
88.6% אגח 1078 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.41%
8.77%
18.75%
9.18%
0.63%
0.44
230.09
90.9% מרכזית לפיצויים 1039 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.84%
10.24%
26.60%
12.53%
0.72%
0.62
4910.29
85.5% אגח עד 25% מניות 1038 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.02%
5.46%
12.01%
5.34%
0.53%
0.18
493.87
86.4% אגח 1037 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.45%
25.85%
71.34%
33.12%
0.63%
0.79
3586.82
92.2% מניות 1036 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.8%
10.30%
26.37%
12.42%
0.65%
0.61
4193.58
85.9% אגח עד 25% במניות 1035 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.59%
17.49%
33.51%
18.99%
0.52%
0.85
856.37
89.5% ללא סיווג חול 1034 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.7%
6.00%
14.98%
5.12%
0.82%
0.16
3.26
85.1% כללי 1008 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.46%
5.18%
9.55%
3.15%
0.48%
0.0
722.4
74.5% אגח עד 10% מניות 1147 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.75%
6.35%
9.55%
2.78%
0.57%
0.03
81.38
89.6% מרכזית לפיצויים 1145 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.21%
12.96%
26.76%
11.34%
0.32%
0.45
114.1
90.7% מרכזית לפיצויים 1144 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.36%
4.58%
5.33%
4.99%
0.57%
-1.01
158.24
99.5% שקלי טווח קצר 1114 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.63%
5.71%
15.59%
7.43%
0.8%
0.3
45.94
88.2% אגח 1107 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.31%
8.04%
21.22%
6.61%
0.64%
0.43
2527.91
73.8% אגח עד 15% מניות 1100 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.69%
8.03%
7.79%
4.34%
0.69%
0.01
15.8
91.6% אגח 1095 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.3%
12.00%
31.67%
9.90%
0.66%
0.54
558.85
86.7% כללי 1094 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.54%
12.54%
27.87%
8.30%
0.72%
0.46
37878.13
80.4% כללי 1093 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.28%
27.12%
63.05%
29.18%
0.65%
0.57
104.88
91.5% מניות ישראל 1085 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.84%
8.78%
11.10%
6.68%
0.74%
0.19
154.31
88.6% אגח 1084 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
-0.1%
2.94%
0.11%
-0.88%
0.45%
-0.86
38.85
98.4% אגח ממשלתי 1210 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.78%
34.17%
95.53%
51.24%
0.51%
1.02
7.62
97.0% מניות 1211 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.78%
6.09%
18.85%
9.87%
0.55%
0.6
585.6
78.9% אגח ללא מניות 1240 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.85%
22.61%
53.96%
21.82%
0.5%
0.57
532.32
90.7% מניות 1256 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
-0.09%
2.64%
-0.86%
-1.38%
0.5%
-0.92
23.54
100.0% אגח ממשלתי 1209 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.91%
7.77%
91.16%
54.72%
1.33%
0.72
70.22
42.4% מרכזית לפיצויים 1192 לאומי קמ"פ בע"מ מרכזית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
1.43%
9.56%
22.30%
8.81%
0.63%
0.46
874.88
78.2% אגח עד 25% מניות 1190 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.79%
11.82%
37.85%
17.00%
0.44%
0.88
379.8
72.2% כללי 1182 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ קרנות השתלמות עובדי מפעל/גוף מסויים
2.24%
15.30%
38.64%
18.30%
0.7%
0.73
19793.13
87.6% כללי 1162 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.18%
12.38%
27.06%
10.63%
0.41%
0.47
14.04
92.3% כללי 1161 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.92%
11.48%
21.33%
10.01%
1.83%
0.41
128.09
87.9% כללי 1154 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מטרה אחרת כלל האוכלוסיה
2.76%
14.40%
31.46%
8.68%
0.72%
0.46
863.21
82.8% כללי 1290 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.81%
22.94%
56.66%
23.10%
0.23%
0.6
129.91
92.0% מניות 1294 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.14%
12.57%
27.61%
11.87%
1.31%
0.5
30.04
85.1% כללי 1296 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.14%
8.24%
15.52%
4.96%
0.22%
0.21
100.0
94.3% כללי 1304 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.35%
4.61%
5.35%
-0.29%
0.83%
-0.22
18.34
99.9% כללי 1284 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
כללי 1282 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.55%
9.38%
21.31%
9.33%
0.3%
0.4
479.16
76.3% כללי 1280 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.99%
7.81%
17.09%
8.19%
0.57%
0.41
26.16
89.3% כללי עד 10% מניות 1276 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.68%
26.83%
59.80%
23.46%
0.6%
0.69
9.25
98.2% מניות 1262 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
4.63%
28.01%
59.54%
28.00%
0.34%
0.74
41.32
95.4% מניות 1258 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.53%
4.98%
11.15%
6.21%
0.33%
0.2
104.62
91.5% אגח ללא מניות 1257 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.56%
4.27%
8.76%
2.09%
0.54%
-0.1
202.21
76.9% אגח ללא מניות 1335 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.36%
4.57%
5.47%
5.15%
0.49%
-0.89
110.34
99.5% שקלי טווח קצר 1343 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.0%
-0.38%
0.0%
0.0
אגח ממשלתי 1344 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.67%
4.74%
10.31%
4.11%
0.58%
0.03
243.05
86.4% אגח 1348 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.34%
4.64%
6.02%
5.44%
0.47%
-0.68
286.1
99.8% שקלי טווח קצר 1334 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.11%
5.53%
12.99%
6.19%
0.73%
0.25
291.86
85.6% אגח 1319 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.68%
25.24%
58.85%
26.70%
0.35%
0.73
24.27
98.3% מניות 1318 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
3.73%
27.29%
63.27%
31.67%
0.48%
0.74
28.84
94.1% מניות 1317 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
-3.01%
0.12%
7.23%
4.69%
0.49%
-0.19
51.98
86.7% אגח ללא מניות 1316 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.58%
3.56%
8.69%
4.80%
0.25%
-0.05
88.57
97.9% אגח 1309 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.18%
3.51%
4.07%
-2.19%
0.53%
-0.37
126.56
91.0% שקלי 1368 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.85%
22.78%
55.31%
22.26%
0.45%
0.58
180.91
92.1% מניות 1364 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.16%
2.38%
2.76%
-0.92%
0.71%
-0.55
119.63
97.2% אגח ממשלתי 1361 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
-0.15%
2.28%
3.30%
-0.40%
0.59%
-0.52
99.78
97.3% אגח ממשלתי 1360 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.39%
0.68%
-1.57%
-4.53%
0.28%
-0.61
380.04
99.6% כללי ללא מניות 1359 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.14%
7.82%
25.83%
11.54%
0.53%
0.7
2685.25
78.6% אוכלוסיית יעד 1353 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.33%
4.90%
7.42%
6.68%
0.55%
0.42
264.75
86.6% שקלי טווח קצר 1351 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.93%
20.71%
50.76%
16.58%
0.54%
0.52
1559.63
91.0% מניות 1350 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.6%
5.26%
14.55%
8.70%
0.6%
0.66
20.98
90.1% אגח 1385 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.01%
9.46%
11.71%
5.40%
0.35%
0.2
62.37
93.5% אגח 1384 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.55%
4.25%
16.05%
4.73%
0.7%
0.25
665.84
86.7% אגח ללא מניות 1378 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
4.5%
23.55%
42.59%
12.07%
0.71%
0.49
6228.98
90.0% מניות 1377 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.56%
4.26%
16.86%
5.35%
0.64%
0.3
785.13
89.5% אגח ללא מניות 1376 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.47%
23.33%
42.74%
11.45%
0.64%
0.49
2802.71
90.5% מניות 1375 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.36%
0.87%
-0.92%
-4.24%
0.49%
-0.57
34.14
98.6% מרכזית לפיצויים 1374 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.45%
3.98%
6.16%
5.94%
0.56%
-0.48
4.81
97.1% כללי ללא מניות 1372 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.36%
4.60%
6.26%
5.29%
0.46%
-0.61
225.77
93.2% שקלי טווח קצר 1370 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
-0.31%
2.21%
1.19%
-3.23%
0.64%
-0.6
185.5
96.2% שקלי 1369 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.1%
3.74%
3.49%
2.68%
0.38%
-0.65
30.33
97.3% אגח ממשלתי 1404 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.61%
6.53%
7.02%
4.39%
0.47%
-0.05
10.58
88.9% כללי עד 10% מניות 1405 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.0%
-0.43%
0.0%
0.0
אגח ממשלתי 1408 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
5.52%
26.54%
67.26%
28.10%
0.47%
0.85
499.81
94.4% מניות חול 1409 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.39%
3.44%
12.41%
4.29%
0.73%
0.08
228.22
96.7% אגח ממשלתי 1399 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.38%
4.35%
6.41%
6.12%
0.68%
-0.91
359.58
97.3% שיקלי כספית 1398 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.38%
3.14%
11.33%
3.44%
0.63%
-0.01
225.22
99.0% אגח ממשלתי 1395 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.37%
4.21%
6.35%
6.07%
0.59%
-0.82
404.97
97.5% שיקלי כספית 1394 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.3%
4.06%
11.60%
4.29%
0.59%
0.06
180.21
95.0% אגח ממשלתי 1387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.28%
3.89%
11.23%
3.98%
0.45%
0.04
90.82
96.8% אגח ממשלתי 1386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.59%
4.64%
4.97%
0.53%
0.4%
-0.24
34.46
97.9% אגח ממשלתי 1438 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
0.46%
5.15%
5.25%
3.81%
0.38%
-0.18
22.72
91.0% אגח ללא מניות 1434 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
1.21%
8.92%
13.58%
6.93%
0.49%
0.28
8.55
96.6% אגח עד 25% מניות 1433 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.33%
4.68%
1.74%
0.35%
0.48%
-0.51
25.78
97.9% שקלי טווח קצר 1430 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.44%
3.33%
14.69%
2.55%
0.81%
0.12
15.22
87.1% אגח ללא מניות 1417 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.3%
4.78%
3.77%
3.15%
0.51%
-0.39
4.0
97.2% מרכזית לפיצויים 1413 אנליסט קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.12%
3.70%
2.65%
-0.17%
0.54%
-0.44
19.54
96.1% אגח ממשלתי 1412 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.97%
20.51%
51.50%
21.76%
0.2%
0.56
816.75
85.0% מניות 1411 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי מפעל/גוף מסויים
0.78%
1.59%
5.31%
-1.47%
0.19%
-0.42
169.36
75.2% אגח ללא מניות 1410 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי מפעל/גוף מסויים
0.72%
4.89%
5.05%
2.46%
0.44%
-0.26
29.07
90.2% אגח 1476 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.2%
3.40%
4.92%
1.56%
0.35%
-0.31
10.33
96.7% אגח ממשלתי 1472 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.01%
4.60%
4.47%
0.92%
0.75%
-0.29
1.45
92.1% אגח ללא מניות 1471 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.43%
5.62%
6.55%
4.31%
0.28%
-0.08
30.22
95.5% כללי ללא מניות 1456 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.25%
4.15%
4.33%
0.78%
0.46%
-0.32
3.64
93.5% כללי ללא מניות 1455 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
3.57%
29.91%
53.51%
27.34%
0.47%
0.7
3.8
95.4% מניות 1454 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
4.39%
27.16%
49.34%
21.70%
0.32%
0.62
49.57
95.6% מניות 1452 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.26%
3.97%
4.89%
1.72%
0.32%
-0.28
56.52
95.6% אגח ללא מניות 1451 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
3.85%
22.83%
53.05%
21.63%
0.47%
0.57
58.93
91.8% מניות 1446 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.17%
2.77%
1.56%
-1.99%
0.52%
-0.4
57.58
92.7% אגח 1445 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.19%
3.83%
5.45%
2.89%
0.45%
-0.35
10.97
97.6% אגח ממשלתי 1441 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
1.65%
11.32%
24.94%
11.72%
0.74%
0.46
427.47
99.5% הלכתי 1523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.76%
23.41%
41.93%
11.86%
0.45%
0.47
10.08
94.2% מניות 1522 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
0.0%
0.00%
0.00%
0.22%
-3.29
94.52
38.3% כללי 1515 סלייס גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.25%
-3.29
589.33
40.1% כללי 1514 סלייס גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.26%
-3.29
3286.85
77.0% כללי 1487 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.24%
-3.29
7320.76
66.0% כללי 1486 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.65%
3.21%
6.81%
0.67%
0.6%
-0.25
157.18
77.0% אגח ללא מניות 1485 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.01%
8.35%
11.94%
4.89%
0.52%
0.16
96.57
79.6% אגח קונצרניות 1484 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.24%
22.54%
47.20%
12.27%
0.47%
0.5
9.98
93.1% מניות 1477 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
0.0%
17.50%
5.63%
0.31%
0.18
372.37
89.8% כללי 1541 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.15%
201.25
95.4% כללי 1539 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
5.76%
24.21%
65.53%
31.41%
0.55%
0.94
202.32
99.5% מניות חול 1537 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
5.73%
24.69%
65.77%
32.27%
0.5%
0.95
136.32
99.2% מניות חול 1536 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.31%
4.68%
5.82%
5.56%
0.56%
-0.67
87.73
98.1% שקלי טווח קצר 1535 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.29%
12.22%
22.43%
10.39%
0.59%
0.42
278.08
99.1% הלכתי 1534 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.3%
11.93%
23.09%
10.53%
0.55%
0.43
112.73
98.8% הלכתי 1533 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.29%
4.64%
8.09%
2.15%
0.7%
-0.1
5.99
93.8% שקלי 1528 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
4.14%
28.52%
65.56%
26.09%
0.45%
0.75
35.86
95.5% מניות 1526 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
1.65%
11.26%
24.37%
11.63%
0.59%
0.45
194.06
99.5% הלכתי 1524 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.17%
-3.29
1367.34
79.2% כללי 2023 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.23%
-3.29
654.6
72.2% כללי 2024 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.04%
13.50%
22.48%
10.54%
0.15%
0.42
1051.95
98.5% הלכתי 2035 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.21%
3.64%
4.00%
0.84%
0.14%
-0.31
13.0
96.9% אגח ללא מניות 2036 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.13%
13.08%
22.09%
10.60%
0.15%
0.43
273.33
98.3% הלכתי 2037 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.16%
15.86%
27.61%
13.86%
0.72%
0.54
192.85
99.3% הלכתי 2017 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.36%
4.56%
6.37%
6.12%
0.6%
-0.77
29.55
100.0% שיקלי כספית 2008 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.4%
15.66%
25.62%
8.58%
0.1%
0.45
27.06
99.0% כללי 1912 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.0%
4.28%
0.14%
0.0
מניות 1821 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.61%
5.91%
5.70%
3.11%
0.54%
-0.13
0.0
אגח 1820 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
4.35%
13.01%
20.43%
8.74%
0.47%
0.37
1022.95
99.7% אגח משולב מניות פאסיבי 1692 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.39%
38.32%
81.57%
48.23%
0.46%
0.86
1533.05
99.5% מניות פאסיבי 1689 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.0%
38.81%
3.82%
0.32%
0.45
369.31
92.8% כללי 1542 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.32%
-3.29
1188.45
82.2% כללי 2100 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.31%
-3.29
2022.52
74.0% כללי 2098 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
5.17%
23.50%
20.49%
20.38%
0.76%
0.86
53.97
90.9% הלכה איסלאמית 2058 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
5.06%
18.90%
17.24%
16.79%
0.59%
0.71
32.22
91.2% הלכה איסלאמית 2049 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.39%
12.61%
22.70%
11.00%
0.64%
0.41
311.76
100.0% הלכתי 2048 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.24%
3.90%
4.41%
1.02%
0.14%
-0.29
8.34
97.7% אגח ללא מניות 2038 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.93%
8.36%
10.00%
3.83%
0.34%
0.08
23.94
90.4% חיסכון גיל 60 ומעלה 7211 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
1.45%
14.22%
26.51%
12.16%
0.34%
0.51
1404.19
81.8% חיסכון עד גיל 50-60 7210 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.37%
16.87%
27.89%
9.67%
0.34%
0.44
20.13
90.7% חיסכון עד גיל 50 7209 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
1.57%
10.25%
19.18%
10.74%
0.24%
0.47
99.36
90.3% חיסכון גיל 60 ומעלה 7207 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
2.28%
14.77%
32.68%
16.81%
0.24%
0.67
65.61
90.0% חיסכון עד גיל 50-60 7206 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
2.64%
16.66%
36.84%
17.79%
0.24%
0.6
1895.27
85.6% חיסכון עד גיל 50 7205 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
2.25%
19.44%
42.69%
21.89%
0.74%
0.72
6.21
88.9% אוכלוסיית יעד 2254 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.72%
9.32%
16.37%
8.30%
0.71%
0.32
10.89
91.2% אגח עד 15% מניות 2252 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.34%
-2.84
353.77
67.1% כללי 2236 סלייס גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.35%
-2.84
1886.38
70.6% כללי 2235 סלייס גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.74%
5.38%
8.93%
2.44%
0.52%
-0.03
164.13
82.7% אגח 2115 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.04%
13.17%
50.60%
26.70%
0.44%
1.19
2317.31
65.2% חיסכון עד גיל 50 7228 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
2.03%
9.74%
19.85%
9.41%
0.44%
0.54
143.27
70.2% חיסכון גיל 60 ומעלה 7229 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
2.22%
20.57%
40.02%
19.20%
0.76%
0.66
30.81
94.1% חיסכון עד גיל 50 7231 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
2.13%
17.97%
38.71%
20.11%
0.6%
0.71
116.21
93.7% חיסכון עד גיל 50-60 7232 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.4%
13.75%
23.06%
12.84%
0.58%
0.5
55.69
94.6% חיסכון גיל 60 ומעלה 7233 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.29%
9.55%
13.85%
7.25%
0.7%
0.28
1.26
96.3% חיסכון גיל 60 ומעלה 7223 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.28%
14.49%
28.06%
14.75%
0.71%
0.59
184.3
87.4% חיסכון עד גיל 50-60 7222 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.32%
14.71%
40.56%
17.41%
0.52%
0.67
2630.25
81.9% חיסכון עד גיל 50 7215 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.0
חיסכון עד גיל 50 7218 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
1.93%
17.24%
31.09%
18.21%
0.74%
0.67
241.76
88.4% חיסכון עד גיל 50-60 7219 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
%
0.0
חיסכון גיל 60 ומעלה 7220 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים עובדי מפעל/גוף מסויים
2.25%
15.74%
26.99%
13.45%
0.7%
0.51
5.76
97.0% חיסכון עד גיל 50 7221 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
4.53%
23.62%
42.33%
12.18%
0.62%
0.49
3825.41
91.2% מניות 7799 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.65%
12.98%
26.01%
7.68%
0.67%
0.42
4891.43
84.1% כללי 7798 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.16%
8.06%
12.66%
7.13%
0.38%
0.28
13.11
95.2% אגח עד 15% מניות 7635 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.39%
12.97%
23.74%
11.58%
0.5%
0.44
52.13
100.0% כללי פאסיבי 7256 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.43%
17.74%
32.60%
16.43%
0.21%
0.6
89.22
96.9% חיסכון עד גיל 50 7246 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.06%
16.13%
36.03%
19.09%
0.21%
0.78
1897.82
86.4% חיסכון עד גיל 50-60 7245 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
1.32%
9.09%
14.47%
7.09%
0.21%
0.28
15.11
97.5% חיסכון גיל 60 ומעלה 7244 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.12%
16.18%
34.74%
18.08%
0.21%
0.75
2732.29
87.4% חיסכון עד גיל 50-60 7243 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
2.41%
17.97%
33.70%
17.12%
0.21%
0.62
117.38
96.9% חיסכון עד גיל 50 7242 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
1.3%
8.77%
14.01%
6.12%
0.21%
0.25
11.76
97.9% חיסכון גיל 60 ומעלה 7240 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים עובדי סקטור מסויים
4.34%
17.15%
39.90%
21.73%
0.63%
1.05
338.82
96.1% חול 7842 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.26%
14.66%
30.28%
14.46%
0.66%
0.62
14.16
100.0% כללי פאסיבי 7843 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.46%
23.29%
56.21%
22.81%
0.54%
0.61
528.41
89.8% מניות 7860 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.32%
4.42%
5.45%
5.13%
0.52%
-0.95
34.47
96.5% שקלי טווח קצר 7861 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.74%
6.15%
13.99%
5.41%
0.57%
0.25
56.41
85.6% אגח ללא מניות 7862 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.32%
4.70%
6.01%
5.66%
0.59%
-0.59
30.9
98.8% שקלי טווח קצר 7839 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.37%
5.06%
6.29%
1.84%
0.65%
-0.13
32.37
94.1% אגח 7837 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.68%
28.87%
85.08%
29.94%
0.65%
0.8
2804.33
96.3% מניות 7836 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.16%
16.04%
38.81%
18.04%
0.64%
0.72
1770.01
92.8% כללי 7834 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.36%
4.58%
6.40%
6.12%
0.65%
-0.88
70.24
100.0% שיקלי כספית 7802 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.45%
3.80%
14.44%
3.26%
0.65%
0.14
158.6
88.0% אגח ללא מניות 7801 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.03%
6.32%
19.29%
5.72%
0.67%
0.34
847.18
85.3% אגח עד 15% מניות 7800 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מניות 7898 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
אגח משולב מניות פאסיבי 7899 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.85%
13.07%
8.51%
0.94%
11.9
65.8% כללי 7900 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
שיקלי כספית 7901 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
אגח משולב מניות 7902 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.87%
6.22%
16.05%
3.84%
0.66%
0.25
80.0
81.8% אגח ללא מניות 7905 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.24%
4.57%
0.86%
70.7% אגח ללא מניות 7897 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.89%
34.00%
52.13%
0.32%
14.7
100.0% מחקה מדד חול 7896 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.73%
11.24%
26.27%
12.53%
0.66%
0.48
46.67
99.6% הלכתי 7863 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.4%
38.39%
83.92%
48.39%
0.52%
0.87
471.8
99.5% מניות פאסיבי 7867 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.97%
15.43%
27.85%
23.82%
0.5%
0.33
2.33
100.0% מחקה מדד מניות 7892 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.7%
6.67%
2.09%
0.81%
1.07
100.0% אגח 7893 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מחקה מדד אגח ישראל 7894 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.31%
1.74%
1.23%
-4.37%
0.5%
-0.57
0.43
90.3% מדד ללא מניות 7895 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.23%
34.42%
92.81%
46.42%
0.72%
1.16
1208.8
95.8% מחקה מדד S&P 500 7958 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.14%
14.39%
24.97%
22.70%
0.68%
0.3
73.14
95.3% מניות ישראל 7957 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.39%
12.65%
23.48%
11.12%
0.67%
0.43
42.23
100.0% הלכתי 7937 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.46%
13.59%
31.52%
14.62%
0.64%
0.61
538.09
77.3% כללי 7936 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.09%
7.71%
12.69%
3.89%
0.64%
0.14
53.29
81.5% אגח עד 10% מניות 7935 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.79%
23.02%
57.58%
22.81%
0.61%
0.65
230.15
94.2% מניות 7934 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.8%
16.40%
29.96%
18.27%
0.63%
0.87
87.29
96.7% חול 7933 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.21%
1.55%
1.45%
-4.07%
0.67%
-0.52
9.45
98.6% אגח ממשלתי 7932 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.29%
4.59%
5.31%
4.92%
0.63%
-0.88
19.15
98.8% שקלי טווח קצר 7931 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.41%
16.80%
28.80%
14.24%
0.58%
0.55
100.06
76.2% כללי פאסיבי 7909 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.41%
14.15%
33.54%
12.68%
0.64%
0.57
1687.21
75.2% כללי 7908 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.06%
21.90%
50.94%
23.03%
0.57%
0.59
213.66
67.1% מניות פאסיבי 7907 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.32%
9.05%
19.02%
6.38%
0.63%
0.35
234.79
80.3% אגח עד 15% מניות 7906 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.28%
8.90%
23.61%
9.60%
0.57%
0.51
217.45
83.8% אגח עד 20% במניות 7980 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.42%
9.19%
15.66%
7.48%
0.57%
0.26
63.94
91.4% אגח עד 10% מניות 7981 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.24%
9.52%
17.24%
6.72%
0.64%
0.33
86.62
92.4% אגח עד 20% במניות 7986 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.31%
12.81%
31.32%
12.46%
0.66%
0.55
1507.09
80.2% כללי 7988 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.75%
5.29%
9.61%
2.33%
0.66%
-0.01
27.22
88.6% אגח 7989 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.6%
18.16%
30.77%
15.36%
0.55%
0.56
164.17
99.9% כללי פאסיבי 7979 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.18%
13.80%
33.62%
15.07%
0.57%
0.61
1651.99
81.0% כללי 7978 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.7%
5.57%
6.48%
2.34%
0.64%
-0.07
10.38
94.6% אגח קונצרניות 7960 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.1%
0.10%
1.16%
-3.60%
0.71%
-0.44
24.98
94.5% אגח צמוד מדד בינוני 7961 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.43%
1.68%
-1.47%
-7.13%
0.69%
-0.67
10.79
96.8% אגח לא צמוד 7962 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.35%
4.45%
6.34%
6.34%
0.73%
-0.48
55.52
100.0% שיקלי כספית 7963 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.77%
23.22%
52.61%
20.74%
0.65%
0.59
278.53
81.6% מניות 7975 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
3.21%
0.0%
0.0
אגח קונצרניות 8058 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
2.24%
15.07%
33.13%
15.96%
0.35%
0.64
337.7
89.8% מרכזית לפיצויים 8056 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.08%
7.47%
12.61%
3.76%
0.49%
0.13
126.38
81.9% אגח עד 10% מניות 8012 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
5.08%
25.40%
33.59%
34.40%
0.62%
1.41
15.05
90.9% הלכה איסלאמית 8004 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.3%
12.22%
21.50%
10.01%
0.67%
0.39
26.73
99.0% הלכתי 7994 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.33%
4.92%
6.86%
6.61%
0.61%
0.13
30.68
89.0% שקלי טווח קצר 7993 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.35%
8.13%
16.48%
5.74%
0.63%
0.28
168.29
82.3% אגח עד 15% מניות 7992 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.95%
20.74%
49.85%
15.72%
0.65%
0.51
451.21
91.3% מניות 7991 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.23%
2.49%
4.50%
-0.62%
0.66%
-0.41
8.54
96.8% אגח ממשלתי 7990 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.63%
10.92%
15.96%
7.66%
0.61%
0.27
27.76
99.7% הלכתי 8523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.66%
24.93%
59.46%
25.99%
0.55%
0.67
630.99
88.3% מניות 8522 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.24%
9.00%
18.17%
7.21%
0.6%
0.35
154.44
86.4% אגח עד 20% מניות 8521 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.94%
7.57%
13.10%
4.45%
0.56%
0.18
127.84
85.8% אגח עד 10% מניות 8520 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.97%
12.20%
19.41%
12.44%
0.18%
0.43
9.75
99.8% הלכתי 8395 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
1.91%
12.16%
18.75%
12.60%
0.22%
0.42
226.12
99.8% הלכתי 8394 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.57%
4.53%
3.38%
0.67%
0.18%
-0.46
1.26
100.0% אגח 8382 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
0.5%
4.64%
2.25%
0.22%
0.22%
-0.51
2.38
100.0% אגח 8339 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות עובדי סקטור מסויים
2.29%
13.50%
32.58%
15.41%
0.57%
0.62
1713.79
78.1% כללי 8211 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.84%
7.42%
12.59%
4.88%
0.6%
0.17
57.36
91.4% אגח עד 10% מניות 8129 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.85%
7.50%
11.91%
4.11%
0.55%
0.14
54.69
91.6% אגח עד 10% מניות 8128 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
5.1%
24.61%
58.67%
30.46%
0.52%
0.82
260.45
99.4% מניות פאסיבי 8683 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.81%
9.90%
16.53%
6.76%
0.56%
0.28
62.59
98.1% אגח משולב מניות פאסיבי 8684 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.36%
4.64%
5.33%
5.04%
0.57%
-0.98
34.7
99.5% שקלי טווח קצר 8693 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.2%
14.43%
24.92%
23.78%
0.69%
0.3
123.65
95.1% מניות ישראל 8695 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
1.24%
9.32%
17.76%
7.12%
0.43%
0.34
276.7
92.6% אגח עד 20% במניות 8679 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.29%
3.79%
4.77%
0.35%
0.53%
-0.25
45.41
91.0% אגח 8678 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.28%
13.01%
28.77%
13.34%
0.56%
0.51
1160.6
74.9% כללי 8675 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.52%
17.66%
30.58%
15.20%
0.6%
0.56
601.22
76.3% כללי פאסיבי 8629 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.56%
11.37%
19.41%
8.33%
0.57%
0.35
209.37
77.6% חיסכון גיל 60 ומעלה 8624 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.42%
25.79%
73.49%
31.33%
0.69%
0.8
6827.9
92.7% מניות 8563 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.76%
5.58%
6.55%
2.18%
0.68%
-0.07
17.8
95.0% אגח קונצרניות 8704 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.35%
4.36%
6.24%
6.24%
0.69%
-0.67
145.04
100.0% שיקלי כספית 8705 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
1.49%
9.10%
16.10%
4.49%
0.59%
0.19
35.78
99.5% הלכתי 8716 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.15%
13.74%
24.95%
11.24%
0.57%
0.45
11.43
75.7% מרכזית לפיצויים 8765 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.89%
6.70%
6.89%
2.58%
0.54%
-0.07
22.0
83.3% מרכזית לפיצויים 8766 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.4%
1.43%
-2.85%
-7.43%
0.71%
-0.73
24.39
97.3% אגח ממשלתי 8703 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
-0.11%
0.22%
-0.08%
-3.75%
0.71%
-0.47
56.66
94.7% אגח ממשלתי 8702 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
3.14%
14.65%
30.55%
23.83%
0.73%
0.35
113.68
95.1% מניות ישראל 8701 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות כלל האוכלוסיה
0.37%
4.51%
6.44%
6.44%
0.65%
-0.32
150.25
100.0% שיקלי כספית 8699 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
0.74%
5.68%
7.12%
1.92%
0.63%
-0.05
29.4
95.7% אגח קונצרניות 8698 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.43%
1.35%
-2.09%
-7.83%
0.66%
-0.71
26.2
97.0% אגח ממשלתי 8697 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
-0.1%
0.31%
0.86%
-3.75%
0.66%
-0.44
36.86
94.8% אגח ממשלתי 8696 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים כלל האוכלוסיה
%
0.11%
271.98
82.6% כללי 9418 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים כלל האוכלוסיה
3.92%
20.73%
45.87%
27.62%
0.0%
0.74
235.87
93.7% מניות 9420 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד כלל האוכלוסיה
1.51%
7.95%
13.25%
4.63%
0.0%
0.15
415.91
94.9% חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט 9421 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד כלל האוכלוסיה