image_form

גיבוש אסטרטגיית השקעות מנצחת
תוך שילוב מיטב אפיקי ההשקעה, הכלים, הידע והניסיון של מתכנן פיננסי בעל רישיון.

השאירו פרטים לבדיקת התאמה

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה