השוואת קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני המנוהל על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח. שכירים ועצמאים יכולים להפקיד לקרן וליהנות מהטבות מס, הרווחים יהיו פטורים ממס רווחי הון אם עומדים בפרמטרים של תקרת הפקדה ו-6 שנות ותק. דרך המערכת תוכלו להשוות תשואות , דמי ניהול ועוד.. בדקו איזה קרן השתלמות הכי טובה!

תקופת הדו"ח: מרץ 2024
שם קרן מרץ שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
2.12%
11.32%
32.40%
15.30%
0.61%
13533.49
0.62
75.3% כללי 154 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.84%
6.18%
9.73%
2.48%
0.62%
446.75
0.01
81.4% אגח 199 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.62%
15.35%
35.47%
20.67%
0.18%
594.96
0.75
80.2% כללי 282 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.02%
13.75%
31.56%
13.90%
0.12%
978.36
0.61
79.9% כללי 284 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.02%
13.60%
33.31%
15.04%
0.14%
655.94
0.64
76.8% כללי 285 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.32%
13.84%
31.15%
15.29%
0.55%
1935.4
0.56
83.3% כללי 286 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.38%
14.41%
28.17%
13.46%
0.32%
2393.07
0.56
90.0% כללי 288 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.07%
13.77%
35.81%
15.87%
0.32%
165.33
0.65
85.6% כללי 289 מיטב גמל ופנסיה בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
2.16%
14.82%
30.32%
14.24%
0.35%
1831.34
0.62
84.3% כללי 290 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.24%
15.34%
27.86%
14.71%
0.52%
261.14
0.54
91.8% כללי 293 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.06%
15.57%
36.40%
19.19%
0.39%
353.63
0.72
88.1% כללי 294 החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.18%
16.63%
32.72%
16.46%
1.0%
113.85
0.62
92.8% כללי 295 ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.54%
12.22%
32.03%
10.15%
0.6%
876.38
0.64
80.5% כללי 299 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.25%
14.69%
28.92%
14.91%
0.49%
640.3
0.62
86.4% כללי 378 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.51%
15.32%
35.10%
18.41%
0.38%
2722.05
0.74
83.8% כללי 382 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.12%
16.11%
34.54%
19.82%
0.47%
397.39
0.74
87.4% כללי 292 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ עובדי סקטור מסויים
4.6%
18.34%
35.90%
19.53%
0.47%
1345.6
0.68
99.9% כללי פאסיבי 481 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
1.54%
13.02%
28.81%
12.84%
0.48%
2076.23
0.54
83.2% כללי 392 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.08%
14.59%
27.16%
8.77%
0.4%
59.7
0.43
88.1% כללי 394 עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.47%
14.32%
31.02%
16.58%
0.33%
4383.34
0.68
85.1% כללי 408 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.19%
6.81%
20.85%
9.27%
0.55%
2351.53
0.46
74.3% אגח עד 20% מניות 416 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.81%
13.19%
29.96%
13.00%
0.28%
2044.27
0.6
86.2% כללי 418 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.43%
11.71%
32.20%
14.80%
0.35%
1160.14
0.63
83.4% כללי 419 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.45%
12.44%
24.76%
9.17%
0.75%
135.26
0.44
85.4% כללי 420 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.97%
15.14%
27.48%
14.62%
0.38%
679.82
0.55
83.0% כללי 423 החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
2.17%
11.92%
33.05%
15.56%
0.21%
4880.04
0.63
73.8% כללי 438 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
2.32%
11.91%
35.14%
13.96%
0.55%
20276.77
0.62
78.1% כללי 456 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.54%
15.37%
34.43%
19.98%
0.22%
7664.08
0.75
83.2% כללי 482 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.98%
12.76%
38.98%
17.76%
0.59%
9029.47
0.8
77.2% אוכלוסיית יעד 554 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.83%
5.61%
20.86%
5.93%
0.72%
5750.79
0.38
77.2% אגח עד 15% במניות 558 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.43%
11.81%
33.69%
13.80%
0.54%
197.27
0.53
77.6% אוכלוסיית יעד 566 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.38%
12.80%
34.84%
16.81%
0.57%
16985.83
0.69
73.7% כללי 579 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.52%
7.21%
16.36%
8.37%
0.25%
197.76
0.36
74.7% כללי 580 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.14%
12.52%
31.53%
8.94%
0.67%
4517.31
0.54
71.5% אוכלוסיית יעד 686 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.33%
4.31%
6.12%
5.47%
0.6%
299.93
-0.59
95.5% שקלי טווח קצר 715 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.72%
5.95%
13.26%
3.79%
0.66%
740.83
0.15
82.6% אגח ללא מניות 716 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
3.98%
20.76%
56.67%
23.48%
0.55%
1588.69
0.61
88.3% מניות 763 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.76%
4.88%
15.32%
6.29%
0.61%
1212.94
0.25
72.5% אגח עד 10% מניות 764 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.77%
11.71%
26.46%
11.75%
0.71%
404.2
0.46
99.6% הלכתי 768 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.22%
12.34%
30.16%
14.52%
0.62%
10363.09
0.55
75.5% כללי 828 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.29%
4.55%
5.24%
4.85%
0.53%
184.43
-0.92
98.8% שקלי טווח קצר 864 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
-0.22%
1.48%
0.73%
-4.37%
0.64%
147.08
-0.55
98.6% אגח ממשלתי 865 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
4.77%
16.23%
28.72%
18.25%
0.53%
486.45
0.85
96.8% ללא סיווג חול 868 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
3.78%
23.11%
57.84%
23.13%
0.5%
1063.59
0.66
94.0% מניות 869 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.13%
13.53%
38.74%
17.51%
0.57%
15778.76
0.73
79.0% כללי 880 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.83%
6.17%
18.20%
8.91%
0.58%
168.57
0.44
83.7% אגח צמוד למדד 881 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
3.39%
23.09%
58.27%
22.82%
0.49%
1735.97
0.62
89.6% מניות 883 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.19%
16.13%
39.50%
19.18%
0.61%
8263.78
0.71
90.0% כללי 962 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
3.7%
29.16%
86.77%
30.97%
0.63%
6957.58
0.82
96.4% מניות 963 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.31%
13.52%
36.91%
15.16%
0.68%
13781.65
0.67
73.2% כללי 964 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
3.72%
22.57%
57.89%
20.36%
0.62%
1896.83
0.6
80.8% מניות 968 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.5%
5.72%
9.04%
2.88%
0.59%
86.0
0.0
88.8% אגח 972 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.14%
3.74%
3.04%
-0.23%
0.56%
38.89
-0.4
95.9% אגח ממשלתי 973 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
4.59%
17.49%
33.51%
18.99%
0.52%
856.37
0.85
89.5% ללא סיווג חול 1034 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.84%
10.24%
26.60%
12.53%
0.72%
4910.29
0.62
85.5% אגח עד 25% מניות 1038 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.31%
8.04%
21.22%
6.61%
0.64%
2527.91
0.43
73.8% אגח עד 15% מניות 1100 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.36%
4.58%
5.33%
4.99%
0.57%
158.24
-1.01
99.5% שקלי טווח קצר 1114 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.84%
8.78%
11.10%
6.68%
0.74%
154.31
0.19
88.6% אגח 1084 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
3.28%
27.12%
63.05%
29.18%
0.65%
104.88
0.57
91.5% מניות ישראל 1085 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.54%
12.54%
27.87%
8.30%
0.72%
37878.13
0.46
80.4% כללי 1093 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.24%
15.30%
38.64%
18.30%
0.7%
19793.13
0.73
87.6% כללי 1162 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.79%
11.82%
37.85%
17.00%
0.44%
379.8
0.88
72.2% כללי 1182 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
1.43%
9.56%
22.30%
8.81%
0.63%
874.88
0.46
78.2% אגח עד 25% מניות 1190 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
-0.1%
2.94%
0.11%
-0.88%
0.45%
38.85
-0.86
98.4% אגח ממשלתי 1210 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.78%
6.09%
18.85%
9.87%
0.55%
585.6
0.6
78.9% אגח ללא מניות 1240 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
3.85%
22.61%
53.96%
21.82%
0.5%
532.32
0.57
90.7% מניות 1256 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.53%
4.98%
11.15%
6.21%
0.33%
104.62
0.2
91.5% אגח ללא מניות 1257 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ עובדי סקטור מסויים
4.63%
28.01%
59.54%
28.00%
0.34%
41.32
0.74
95.4% מניות 1258 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.68%
26.83%
59.80%
23.46%
0.6%
9.25
0.69
98.2% מניות 1262 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.76%
14.40%
31.46%
8.68%
0.72%
863.21
0.46
82.8% כללי 1290 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.67%
4.74%
10.31%
4.11%
0.58%
243.05
0.03
86.4% אגח 1348 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
-3.01%
0.12%
7.23%
4.69%
0.49%
51.98
-0.19
86.7% אגח ללא מניות 1316 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.73%
27.29%
63.27%
31.67%
0.48%
28.84
0.74
94.1% מניות 1317 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.68%
25.24%
58.85%
26.70%
0.35%
24.27
0.73
98.3% מניות 1318 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.11%
5.53%
12.99%
6.19%
0.73%
291.86
0.25
85.6% אגח 1319 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
3.93%
20.71%
50.76%
16.58%
0.54%
1559.63
0.52
91.0% מניות 1350 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.33%
4.90%
7.42%
6.68%
0.55%
264.75
0.42
86.6% שקלי טווח קצר 1351 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.14%
7.82%
25.83%
11.54%
0.53%
2685.25
0.7
78.6% אוכלוסיית יעד 1353 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
-0.16%
2.38%
2.76%
-0.92%
0.71%
119.63
-0.55
97.2% אגח ממשלתי 1361 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
-0.31%
2.21%
1.19%
-3.23%
0.64%
185.5
-0.6
96.2% שקלי 1369 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.36%
4.60%
6.26%
5.29%
0.46%
225.77
-0.61
93.2% שקלי טווח קצר 1370 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
4.5%
23.55%
42.59%
12.07%
0.71%
6228.98
0.49
90.0% מניות 1377 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.55%
4.25%
16.05%
4.73%
0.7%
665.84
0.25
86.7% אגח ללא מניות 1378 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
1.01%
9.46%
11.71%
5.40%
0.35%
62.37
0.2
93.5% אגח 1384 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.6%
5.26%
14.55%
8.70%
0.6%
20.98
0.66
90.1% אגח 1385 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ עובדי סקטור מסויים
5.52%
26.54%
67.26%
28.10%
0.47%
499.81
0.85
94.4% מניות חול 1409 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.3%
4.06%
11.60%
4.29%
0.59%
180.21
0.06
95.0% אגח ממשלתי 1387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.38%
4.35%
6.41%
6.12%
0.68%
359.58
-0.91
97.3% שיקלי כספית 1398 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.39%
3.44%
12.41%
4.29%
0.73%
228.22
0.08
96.7% אגח ממשלתי 1399 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.1%
3.74%
3.49%
2.68%
0.38%
30.33
-0.65
97.3% אגח ממשלתי 1404 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.0%
-0.43%
0.0%
0.0
אגח ממשלתי 1408 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.78%
1.59%
5.31%
-1.47%
0.19%
169.36
-0.42
75.2% אגח ללא מניות 1410 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
3.97%
20.51%
51.50%
21.76%
0.2%
816.75
0.56
85.0% מניות 1411 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
0.33%
4.68%
1.74%
0.35%
0.48%
25.78
-0.51
97.9% שקלי טווח קצר 1430 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.21%
8.92%
13.58%
6.93%
0.49%
8.55
0.28
96.6% אגח עד 25% מניות 1433 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.17%
2.77%
1.56%
-1.99%
0.52%
57.58
-0.4
92.7% אגח 1445 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.85%
22.83%
53.05%
21.63%
0.47%
58.93
0.57
91.8% מניות 1446 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.26%
3.97%
4.89%
1.72%
0.32%
56.52
-0.28
95.6% אגח ללא מניות 1451 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ עובדי סקטור מסויים
4.39%
27.16%
49.34%
21.70%
0.32%
49.57
0.62
95.6% מניות 1452 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.57%
29.91%
53.51%
27.34%
0.47%
3.8
0.7
95.4% מניות 1454 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.25%
4.15%
4.33%
0.78%
0.46%
3.64
-0.32
93.5% כללי ללא מניות 1455 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.43%
5.62%
6.55%
4.31%
0.28%
30.22
-0.08
95.5% כללי ללא מניות 1456 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.01%
4.60%
4.47%
0.92%
0.75%
1.45
-0.29
92.1% אגח ללא מניות 1471 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.2%
3.40%
4.92%
1.56%
0.35%
10.33
-0.31
96.7% אגח ממשלתי 1472 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.0%
0.00%
0.00%
0.22%
94.52
-3.29
38.3% כללי 1515 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.65%
11.32%
24.94%
11.72%
0.74%
427.47
0.46
99.5% הלכתי 1523 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.65%
3.21%
6.81%
0.67%
0.6%
157.18
-0.25
77.0% אגח ללא מניות 1485 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.26%
3286.85
-3.29
77.0% כללי 1487 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.29%
12.22%
22.43%
10.39%
0.59%
278.08
0.42
99.1% הלכתי 1534 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.31%
4.68%
5.82%
5.56%
0.56%
87.73
-0.67
98.1% שקלי טווח קצר 1535 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
5.76%
24.21%
65.53%
31.41%
0.55%
202.32
0.94
99.5% מניות חול 1537 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.0%
38.81%
3.82%
0.32%
369.31
0.45
92.8% כללי 1542 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.61%
5.91%
5.70%
3.11%
0.54%
0.0
-0.13
אגח 1820 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.0%
4.28%
0.14%
0.0
מניות 1821 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.0%
0.00%
0.00%
0.23%
654.6
-3.29
72.2% כללי 2024 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.04%
13.50%
22.48%
10.54%
0.15%
1051.95
0.42
98.5% הלכתי 2035 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.21%
3.64%
4.00%
0.84%
0.14%
13.0
-0.31
96.9% אגח ללא מניות 2036 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.13%
13.08%
22.09%
10.60%
0.15%
273.33
0.43
98.3% הלכתי 2037 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.24%
3.90%
4.41%
1.02%
0.14%
8.34
-0.29
97.7% אגח ללא מניות 2038 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.39%
12.61%
22.70%
11.00%
0.64%
311.76
0.41
100.0% הלכתי 2048 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
5.17%
23.50%
20.49%
20.38%
0.76%
53.97
0.86
90.9% הלכה איסלאמית 2058 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.32%
1188.45
-3.29
82.2% כללי 2100 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.74%
5.38%
8.93%
2.44%
0.52%
164.13
-0.03
82.7% אגח 2115 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.34%
353.77
-2.84
67.1% כללי 2236 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.72%
9.32%
16.37%
8.30%
0.71%
10.89
0.32
91.2% אגח עד 15% מניות 2252 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.25%
19.44%
42.69%
21.89%
0.74%
6.21
0.72
88.9% אוכלוסיית יעד 2254 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.39%
12.97%
23.74%
11.58%
0.5%
52.13
0.44
100.0% כללי פאסיבי 7256 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.16%
8.06%
12.66%
7.13%
0.38%
13.11
0.28
95.2% אגח עד 15% מניות 7635 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ עובדי סקטור מסויים
%
3.21%
0.0%
0.0
אגח קונצרניות 8058 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.84%
7.42%
12.59%
4.88%
0.6%
57.36
0.17
91.4% אגח עד 10% מניות 8129 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.5%
4.64%
2.25%
0.22%
0.22%
2.38
-0.51
100.0% אגח 8339 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.57%
4.53%
3.38%
0.67%
0.18%
1.26
-0.46
100.0% אגח 8382 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.91%
12.16%
18.75%
12.60%
0.22%
226.12
0.42
99.8% הלכתי 8394 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.97%
12.20%
19.41%
12.44%
0.18%
9.75
0.43
99.8% הלכתי 8395 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.42%
25.79%
73.49%
31.33%
0.69%
6827.9
0.8
92.7% מניות 8563 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
4.52%
17.66%
30.58%
15.20%
0.6%
601.22
0.56
76.3% כללי פאסיבי 8629 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.24%
9.32%
17.76%
7.12%
0.43%
276.7
0.34
92.6% אגח עד 20% במניות 8679 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
-0.11%
0.22%
-0.08%
-3.75%
0.71%
56.66
-0.47
94.7% אגח ממשלתי 8702 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
-0.4%
1.43%
-2.85%
-7.43%
0.71%
24.39
-0.73
97.3% אגח ממשלתי 8703 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.76%
5.58%
6.55%
2.18%
0.68%
17.8
-0.07
95.0% אגח קונצרניות 8704 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.35%
4.36%
6.24%
6.24%
0.69%
145.04
-0.67
100.0% שיקלי כספית 8705 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
3.14%
14.65%
30.55%
23.83%
0.73%
113.68
0.35
95.1% מניות ישראל 8701 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
4.29%
16.98%
40.60%
22.13%
0.59%
1238.98
1.08
96.3% ללא סיווג חול 8779 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.52%
10.29%
24.94%
10.33%
0.51%
504.95
0.54
82.5% אגח עד 25% במניות 8885 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.0%
0.00%
0.00%
0.23%
114.1
-3.29
94.2% כללי 8890 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.6%
5.79%
10.71%
5.02%
0.48%
13.23
0.11
94.1% אגח עד 10% במניות 8891 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
6.23%
34.20%
88.92%
44.39%
0.72%
1991.4
1.11
95.7% מחקה מדד S&P 500 9451 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
3.85%
27.37%
62.56%
29.67%
0.38%
39.9
0.75
97.6% מניות 9479 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.37%
14.08%
27.72%
13.24%
0.68%
203.76
0.51
86.7% הלכתי 9528 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.53%
6.08%
14.08%
4.19%
0.59%
1777.78
0.14
77.3% אגח עד 20% מניות 9662 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.61%
10.11%
14.17%
9.21%
0.68%
17.87
0.18
94.7% כללי 9676 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
0.0%
2.05%
0.47%
0.0
אגח עד 15% מניות 9802 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
0.66%
7.44%
15.11%
4.91%
0.46%
17.68
0.19
91.0% אגח עד 25% מניות 9803 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.37%
6.82%
10.61%
2.46%
0.47%
77.05
0.05
97.9% אגח משולב מניות פאסיבי 11409 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.83%
12.31%
13.55%
0.38%
12.39
98.3% הלכתי 11414 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ עובדי סקטור מסויים
2.45%
13.54%
11.31%
8.40%
0.94%
26.51
0.23
66.8% כללי 11926 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.81%
14.45%
25.09%
12.34%
0.51%
423.8
0.51
98.5% כללי פאסיבי 11408 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
כללי פאסיבי 11927 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.26%
4.65%
0.83%
68.8% אגח 11928 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מניות 11929 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
אגח כללי פאסיבי 11930 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.92%
19.40%
24.02%
0.8%
25.99
84.6% מניות פאסיבי 11931 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מחקה מדד מניות ישראליות 11932 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מחקה מדד אגח ישראל 11933 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
5.83%
33.63%
48.91%
0.31%
28.29
100.0% מחקה מדד חול 11934 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
אגח צמוד מדד בינוני 11935 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
חול 11936 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
חול פאסיבי 11937 סלייס גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
4.01%
19.71%
52.92%
18.93%
0.35%
12.2
0.65
96.8% מניות 12435 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.23%
8.38%
17.78%
8.20%
0.66%
342.67
0.41
87.9% אגח עד 15% מניות 12530 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.07%
11.06%
17.38%
7.03%
0.22%
40.93
0.35
96.1% אגח עד 25% מניות 11957 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.5%
13.35%
24.16%
8.18%
0.78%
289.0
0.43
94.7% הלכתי 12256 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.43%
14.17%
64.82%
19.29%
0.72%
18960.68
1.17
78.3% כללי 12535 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
3.81%
22.86%
142.59%
24.25%
0.73%
5661.58
1.05
83.7% מניות 12536 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
1.28%
8.03%
5.01%
0.52%
406.6
82.3% אגח עד 15% מניות 12599 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.76%
11.44%
14.76%
0.7%
1274.11
81.7% אגח עד 25% במניות 12956 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.23%
17.04%
19.63%
0.6%
102.99
92.8% כללי 13229 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
1.98%
12.11%
13.32%
0.34%
27.33
98.7% הלכתי 13231 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ עובדי סקטור מסויים
5.98%
35.19%
51.01%
0.43%
2800.87
96.7% מחקה מדד S&P 500 13245 מיטב גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
5.92%
35.07%
51.87%
0.54%
7776.73
77.3% מחקה מדד S&P 500 13264 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
6.0%
34.35%
50.35%
0.5%
2407.76
99.3% מחקה מדד S&P 500 13342 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
3.83%
12.92%
11.76%
0.43%
371.84
92.6% חול 13357 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
6.57%
35.08%
0.48%
3270.73
99.8% מחקה מדד S&P 500 13502 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
6.55%
35.03%
0.19%
782.19
99.8% מחקה מדד S&P 500 13649 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
6.31%
33.38%
0.42%
1325.05
98.9% מחקה מדד S&P 500 13873 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
6.26%
34.33%
0.61%
991.05
99.7% מחקה מדד S&P 500 13853 אנליסט קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.26%
7.28%
0.55%
56.13
99.7% הלכתי 13869 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
1.72%
3.74%
100.0% הלכתי 14156 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ עובדי סקטור מסויים
3.73%
-2.49%
0.19%
3.79
95.9% קיימות 14274 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
4.97%
18.47%
0.32%
2.7
99.4% מניות 14418 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
1.13%
8.48%
77.8% אגח 14483 מור גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
4.08%
16.20%
381.39
97.7% כללי פאסיבי 14657 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
6.29%
15.11%
99.8% מחקה מדד S&P 500 14668 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
4.93%
16.06%
99.4% מדדי מניות 14676 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
5.06%
10.91%
97.59
100.0% כללי פאסיבי 14680 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
0.34%
3.07%
100.0% שיקלי כספית 14716 הראל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
4.78%
9.84%
96.8% מניות 14769 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ עובדי מפעל/גוף מסויים
6.02%
17.08%
98.4% מחקה מדד S&P 500 14849 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
6.27%
8.58%
100.0% מחקה מדד S&P 500 14848 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ עובדי סקטור מסויים
6.07%
11.03%
99.6% מחקה מדד S&P 500 14862 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
4.07%
7.64%
100.0% מדדי מניות 14790 כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
5.24%
11.89%
99.7% מדדי מניות 14863 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
4.07%
7.25%
99.8% מדדי מניות 14945 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כלל האוכלוסיה
%
100.0% מחקה מדד S&P 500 14920 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
%
100.0% מדדי מניות 14921 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
%
100.0% הלכתי 14922 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
2.05%
8.08%
73.8% מדדי מניות 15007 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כלל האוכלוסיה
2.35%
2.35%
99.9% פאסיבי 15028 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כלל האוכלוסיה
1.56%
1.56%
96.3% מחקה מדד S&P 500 15046 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ עובדי סקטור מסויים
התחל השוואה
×
image_form
קרן השתלמות בתנאים מעולים

✔️ פטור ממס רווחי הון והטבות במס הכנסה
✔️ השוו עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
קופה_מנצחת
מור השתלמות מניות
142.59% תשואה ב-5 שנים

פתח תיק אישי וצפה בכל המסלולים שמעניינים אותך במקום אחד

Close-Button
תמונה-המרה
שיפור ביצועי החסכונות

ודאו שאתם מפיקים את מירב הביצועים מהחסכונות הפנסיוניים שלכם באמצעות בדיקה מקצועית עם מומחה פיננסי

מחשבון תשואה
%

סכום החיסכון אינו כולל הפחתת דמי ניהול בגין
הפקדה או צבירה, החישוב הינו לצרכיי סימולציה בלבד
ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מקצועי

שאלות ותשובות על קרנות השתלמות

כיצד להשוות תשואה בקרן השתלמות?

מה זה מדד שארפ ומדוע הוא חשוב בהשוואה?

מהי יתרת נכסים?

מה זה דמי ניהול בקרנות השתלמות ואיך משפיעים על בחירת הקרן?

האם עדיף דמי ניהול נמוכים או גבוהים יותר?

מהיכן נלקח המידע באתר על קרנות השתלמות?

איך מבצעים השוואת קרנות השתלמות במערכת?

העברה וניוד קרנות השתלמות

אילו הטבות המס קיימות בקרן השתלמות לעצמאיים?

אילו הטבות מס קיימות בקרן השתלמות לשכירים?

מהי קרן השתלמות? (בקצרה)

איך מושכים כסף מקרן השתלמות?

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

תשואה בקרן השתלמות נמדדת לפי תקופות זמן שונות מתאריך הדיווח – חודש, 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

 • תשואה בחודש האחרון – 30 הימים האחרונים.
 • תשואה בשנה האחרונה – 12 חודשים אחרונים.
 • תשואה ב-3 שנים – 3 השנים האחרונות.
 • תשואה ב-5 שנים – 5 השנים האחרונות.

להשוואת תשואה בקרן השתלמות לחצו על העמודה הנדרשת בטבלת התשואות כך תפלטרו את הטבלה מהתשואה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.

נתוני התשואה המוצגים לפי 4 תקופות זמן הינם ללא חישוב וקיזוז דמי הניהול, כדי לבצע השוואה איכותית ומעמיקה אנו ממליצים לבחון את תשואת הקרן שלכם לקרנות מתחרות בעלות התמחות ורמת סיכון זהה.

מומלץ לבחון ולהשוות את התשואות לפי תקופות של 3 שנים ו-5 שנים ובכך להבין את מגמת התשואה של הקרן והפוטנציאל בהשוואה לקרנות מתחרות, להצליב את המידע עם ביצועיי הקרן בטווח הקצר יותר – כמו חודש אחרון ושנה אחרונה על מנת להבין את מגמות קצרות טווח.

בלוג קרנות השתלמות

×
×

קופה_מנצחת

שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:

כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

x
×
image_form
קרן השתלמות בתנאים מעולים

✔️ פטור ממס רווחי הון והטבות במס הכנסה
✔️ השוו עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
×
image_form
קרן השתלמות בתנאים מעולים

✔️ פטור ממס רווחי הון והטבות במס הכנסה
✔️ השוו עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
סגור
המרה

האם התשואה שלכם מיטבית ודמי הניהול הוגנים? בדקו עם מומחה פיננסי!

לחצו לבדיקה בחינם!