השוואת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון גמיש המיועד לטווח בינוני עד ארוך. החיסכון זמין למשיכת בכל עת ללא קנס, בתשלום מס על הרווחים שנוצרו בלבד (חוסכים מעל גיל 60 זכאים לפטור מס). תקרת ההפקדה עומדת נכון לשנת 2024 על 79,005.69 ₪ לשנה. באמצעות המערכת תוכלו להשוות את הביצועים החשובים של כלל קופות הגמל, לבחור בתבונה במסלולים מובילים אשר תואמים לרמת הסיכון והמטרות שלכם.

תקופת הדו"ח: מרץ 2024
שם קופה מרץ שנה 5 שנים 3 שנים
2.65%
12.98%
26.01%
7.68%
0.67%
0.42
4891.43
84.1% כללי 7798 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.53%
23.62%
42.33%
12.18%
0.62%
0.49
3825.41
91.2% מניות 7799 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.03%
6.32%
19.29%
5.72%
0.67%
0.34
847.18
85.3% אג"ח 7800 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.45%
3.80%
14.44%
3.26%
0.65%
0.14
158.6
88.0% אג"ח 7801 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.36%
4.58%
6.40%
6.12%
0.65%
-0.88
70.24
100.0% שיקלי 7802 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.16%
16.04%
38.81%
18.04%
0.64%
0.72
1770.01
92.8% כללי 7834 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.68%
28.87%
85.08%
29.94%
0.65%
0.8
2804.33
96.3% מניות 7836 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.37%
5.06%
6.29%
1.84%
0.65%
-0.13
32.37
94.1% אג"ח 7837 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.32%
4.70%
6.01%
5.66%
0.59%
-0.59
30.9
98.8% שיקלי 7839 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.34%
17.15%
39.90%
21.73%
0.63%
1.05
338.82
96.1% חו"ל 7842 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.26%
14.66%
30.28%
14.46%
0.66%
0.62
14.16
100.0% כללי 7843 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.46%
23.29%
56.21%
22.81%
0.54%
0.61
528.41
89.8% מניות 7860 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.32%
4.42%
5.45%
5.13%
0.52%
-0.95
34.47
96.5% שיקלי 7861 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.74%
6.15%
13.99%
5.41%
0.57%
0.25
56.41
85.6% אג"ח 7862 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מדד 7894 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.31%
1.74%
1.23%
-4.37%
0.5%
-0.57
0.43
90.3% מדד 7895 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.89%
34.00%
52.13%
0.32%
14.7
100.0% מדד 7896 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.24%
4.57%
0.86%
70.7% אג"ח 7897 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
מניות 7898 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
אג"ח 7899 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.85%
13.07%
8.51%
0.94%
11.9
65.8% כללי 7900 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
שיקלי 7901 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
0.0%
0.0
אג"ח 7902 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.87%
6.22%
16.05%
3.84%
0.66%
0.25
80.0
81.8% אג"ח 7905 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.73%
11.24%
26.27%
12.53%
0.66%
0.48
46.67
99.6% הלכתי 7863 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.4%
38.39%
83.92%
48.39%
0.52%
0.87
471.8
99.5% מניות 7867 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.97%
15.43%
27.85%
23.82%
0.5%
0.33
2.33
100.0% מדד 7892 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.7%
6.67%
2.09%
0.81%
1.07
100.0% מדד 7893 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.8%
16.40%
29.96%
18.27%
0.63%
0.87
87.29
96.7% חו"ל 7933 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.79%
23.02%
57.58%
22.81%
0.61%
0.65
230.15
94.2% מניות 7934 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.09%
7.71%
12.69%
3.89%
0.64%
0.14
53.29
81.5% אג"ח 7935 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.46%
13.59%
31.52%
14.62%
0.64%
0.61
538.09
77.3% כללי 7936 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.39%
12.65%
23.48%
11.12%
0.67%
0.43
42.23
100.0% הלכתי 7937 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.14%
14.39%
24.97%
22.70%
0.68%
0.3
73.14
95.3% מניות 7957 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.23%
34.42%
92.81%
46.42%
0.72%
1.16
1208.8
95.8% מניות 7958 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.32%
9.05%
19.02%
6.38%
0.63%
0.35
234.79
80.3% אג"ח 7906 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.06%
21.90%
50.94%
23.03%
0.57%
0.59
213.66
67.1% מניות 7907 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.41%
14.15%
33.54%
12.68%
0.64%
0.57
1687.21
75.2% כללי 7908 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.41%
16.80%
28.80%
14.24%
0.58%
0.55
100.06
76.2% כללי 7909 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.29%
4.59%
5.31%
4.92%
0.63%
-0.88
19.15
98.8% שיקלי 7931 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.21%
1.55%
1.45%
-4.07%
0.67%
-0.52
9.45
98.6% אג"ח 7932 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.24%
9.52%
17.24%
6.72%
0.64%
0.33
86.62
92.4% אג"ח 7986 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.31%
12.81%
31.32%
12.46%
0.66%
0.55
1507.09
80.2% כללי 7988 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.75%
5.29%
9.61%
2.33%
0.66%
-0.01
27.22
88.6% אג"ח 7989 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.7%
5.57%
6.48%
2.34%
0.64%
-0.07
10.38
94.6% אג"ח 7960 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.1%
0.10%
1.16%
-3.60%
0.71%
-0.44
24.98
94.5% אג"ח 7961 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.43%
1.68%
-1.47%
-7.13%
0.69%
-0.67
10.79
96.8% אג"ח 7962 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.35%
4.45%
6.34%
6.34%
0.73%
-0.48
55.52
100.0% שיקלי 7963 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.77%
23.22%
52.61%
20.74%
0.65%
0.59
278.53
81.6% מניות 7975 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.18%
13.80%
33.62%
15.07%
0.57%
0.61
1651.99
81.0% כללי 7978 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.6%
18.16%
30.77%
15.36%
0.55%
0.56
164.17
99.9% כללי 7979 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.28%
8.90%
23.61%
9.60%
0.57%
0.51
217.45
83.8% אג"ח 7980 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.42%
9.19%
15.66%
7.48%
0.57%
0.26
63.94
91.4% אג"ח 7981 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.23%
2.49%
4.50%
-0.62%
0.66%
-0.41
8.54
96.8% אג"ח 7990 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.95%
20.74%
49.85%
15.72%
0.65%
0.51
451.21
91.3% מניות 7991 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.35%
8.13%
16.48%
5.74%
0.63%
0.28
168.29
82.3% אג"ח 7992 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.33%
4.92%
6.86%
6.61%
0.61%
0.13
30.68
89.0% שיקלי 7993 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.3%
12.22%
21.50%
10.01%
0.67%
0.39
26.73
99.0% הלכתי 7994 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.08%
25.40%
33.59%
34.40%
0.62%
1.41
15.05
90.9% הלכתי 8004 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.29%
13.50%
32.58%
15.41%
0.57%
0.62
1713.79
78.1% כללי 8211 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.94%
7.57%
13.10%
4.45%
0.56%
0.18
127.84
85.8% אג"ח 8520 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.24%
9.00%
18.17%
7.21%
0.6%
0.35
154.44
86.4% אג"ח 8521 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.66%
24.93%
59.46%
25.99%
0.55%
0.67
630.99
88.3% מניות 8522 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.63%
10.92%
15.96%
7.66%
0.61%
0.27
27.76
99.7% הלכתי 8523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.1%
24.61%
58.67%
30.46%
0.52%
0.82
260.45
99.4% מניות 8683 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.81%
9.90%
16.53%
6.76%
0.56%
0.28
62.59
98.1% אג"ח 8684 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.36%
4.64%
5.33%
5.04%
0.57%
-0.98
34.7
99.5% שיקלי 8693 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.28%
13.01%
28.77%
13.34%
0.56%
0.51
1160.6
74.9% כללי 8675 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.29%
3.79%
4.77%
0.35%
0.53%
-0.25
45.41
91.0% אג"ח 8678 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.49%
9.10%
16.10%
4.49%
0.59%
0.19
35.78
99.5% הלכתי 8716 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.12%
16.81%
35.15%
16.18%
0.53%
0.64
72.74
91.7% כללי 9638 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.98%
10.63%
18.24%
9.00%
0.53%
0.43
41.55
92.9% אג"ח 9639 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.19%
15.62%
37.25%
17.47%
0.69%
0.7
2259.37
89.8% כללי 11390 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.17%
7.66%
17.55%
7.57%
0.7%
0.38
78.16
86.8% אג"ח 11391 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.34%
9.30%
21.59%
9.46%
0.7%
0.47
253.6
88.8% אג"ח 11392 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
-0.15%
2.26%
3.24%
-0.68%
0.7%
-0.55
13.9
97.8% אג"ח 11393 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.46%
25.92%
71.89%
31.02%
0.68%
0.79
1781.96
93.0% מניות 11394 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.71%
31.97%
78.28%
37.54%
0.56%
0.9
112.43
96.7% מניות 11407 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.51%
13.21%
24.09%
7.48%
0.73%
0.4
126.86
93.6% הלכתי 12257 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.79%
13.16%
0.44%
28.88
88.7% כללי 12905 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
1.82%
11.30%
12.85%
0.75%
369.8
80.9% אג"ח 12955 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.02%
22.82%
124.32%
20.67%
0.75%
0.94
2271.57
85.6% מניות 12537 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.48%
13.93%
56.18%
16.72%
0.75%
0.99
3805.08
80.8% כללי 12538 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.78%
23.93%
59.46%
28.10%
0.53%
0.9
71.21
99.7% הלכתי 12540 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.33%
4.31%
5.40%
0.73%
39.46
95.8% שיקלי 13209 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.01%
16.72%
11.07%
0.47%
13.07
100.0% כללי 13228 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.91%
35.12%
51.97%
0.55%
2489.41
77.3% מניות 13250 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.31%
4.52%
4.66%
0.55%
35.22
100.0% שיקלי 13254 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.97%
35.33%
50.94%
0.49%
929.47
96.7% מדד 13259 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.01%
34.41%
50.63%
0.62%
575.58
99.3% מניות 13344 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.26%
25.97%
30.07%
0.53%
146.14
100.0% מניות 13353 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.84%
12.98%
12.59%
0.51%
58.12
92.4% חו"ל 13354 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.58%
35.13%
0.52%
983.57
99.8% מדד 13414 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.27%
34.51%
0.55%
337.73
99.8% מדד 13563 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.08%
15.18%
0.38%
4.63
100.0% כללי 14027 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
5.05%
23.12%
0.45%
29.24
95.5% מניות 13680 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
2.21%
15.38%
0.24%
31.86
92.4% כללי 13711 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי מפעל/גוף מסויים
6.27%
34.16%
0.59%
690.65
99.7% מדד 13854 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.33%
33.43%
0.47%
399.52
98.9% מניות 13874 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.61%
27.69%
0.41%
2.21
100.0% מניות 14028 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
0.79%
6.36%
0.41%
0.47
99.9% אג"ח 14029 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
2.0%
15.03%
0.39%
8.61
100.0% כללי 14077 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
0.96%
8.54%
0.4%
0.94
100.0% אג"ח 14078 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
3.89%
23.63%
0.37%
1.29
100.0% מניות 14079 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
1.82%
9.26%
100.0% כללי 14118 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
3.32%
12.60%
100.0% מניות 14119 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
3.56%
-2.17%
0.56%
2.97
96.0% מניות 14206 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.78%
-1.01%
0.58%
1.03
99.0% קיימות 14270 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
1.09%
7.87%
79.7% אג"ח 14482 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.07%
16.15%
79.75
98.3% כללי 14658 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
2.8%
10.31%
98.5% כללי 14678 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.04%
11.53%
17.04
100.0% כללי 14681 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
כללי 11938 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
5.24%
12.15%
99.7% מניות 14864 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
3.99%
7.96%
100.0% מניות 14791 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
6.07%
11.20%
99.6% מדד 14865 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
4.16%
7.27%
99.8% 14943 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
0.75%
0.76%
93.4% אג"ח 14944 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
כללי 14948 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
%
מניות 14949 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה עובדי סקטור מסויים
4.2%
8.02%
100.0% מניות 15040 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
99.9% 14923 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
%
100.0% 14924 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה כלל האוכלוסיה
התחל השוואה
×
image_form
הצטרפו לקופת גמל להשקעה מובילה

✔️ משיכה מיידית בכל זמן נתון ללא קנס
✔️ הטבות מס והטבות במס הכנסה
✔️ השוואה חינם עם מומחה פיננסי
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה

פתח תיק אישי וצפה בכל המסלולים שמעניינים אותך במקום אחד

Close-Button
תמונה-המרה
שיפור ביצועי החסכונות

ודאו שאתם מפיקים את מירב הביצועים מהחסכונות הפנסיוניים שלכם באמצעות בדיקה מקצועית עם מומחה פיננסי

מחשבון תשואה
%

סכום החיסכון אינו כולל הפחתת דמי ניהול בגין
הפקדה או צבירה, החישוב הינו לצרכיי סימולציה בלבד
ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מקצועי

שאלות ותשובות נפוצות קופות גמל להשקעה

כמה כסף אפשר להפקיד לקופת גמל להשקעה?

מהן הטבות המס? והאם יש מס על הכספים בקופת הגמל להשקעה?

האם ניתן לקבל הלוואה כנגד קופת גמל להשקעה? מהם התנאים?

מהם דמי הניהול?

איך לבחור קופת גמל להשקעה?

יתרונות

בישראל, כל אזרח, ללא קשר לגילו, יכול להפקיד עד 76,449 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה. זהו הסכום המקסימלי המותר לשנה קלנדרית, נכון לשנת 2023. אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ולא הגעת למסגרת ההפקדה השנתית של 76,449.63 ₪, תוכל להפקיד כספים נוספים עד למסגרת זו. חשוב לציין כי הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס או מס, למעט מס על רווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

בישראל, כל אזרח, ללא קשר לגילו, יכול להפקיד עד 76,449 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה. זהו הסכום המקסימלי המותר לשנה קלנדרית, נכון לשנת 2023. אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ולא הגעת למסגרת ההפקדה השנתית של 76,449.63 ₪, תוכל להפקיד כספים נוספים עד למסגרת זו. חשוב לציין כי הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס או מס, למעט מס על רווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

בישראל, כל אזרח, ללא קשר לגילו, יכול להפקיד עד 76,449 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה. זהו הסכום המקסימלי המותר לשנה קלנדרית, נכון לשנת 2023. אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ולא הגעת למסגרת ההפקדה השנתית של 76,449.63 ₪, תוכל להפקיד כספים נוספים עד למסגרת זו. חשוב לציין כי הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס או מס, למעט מס על רווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

בישראל, כל אזרח, ללא קשר לגילו, יכול להפקיד עד 76,449 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה. זהו הסכום המקסימלי המותר לשנה קלנדרית, נכון לשנת 2023. אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ולא הגעת למסגרת ההפקדה השנתית של 76,449.63 ₪, תוכל להפקיד כספים נוספים עד למסגרת זו. חשוב לציין כי הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס או מס, למעט מס על רווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

בישראל, כל אזרח, ללא קשר לגילו, יכול להפקיד עד 76,449 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה. זהו הסכום המקסימלי המותר לשנה קלנדרית, נכון לשנת 2023. אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ולא הגעת למסגרת ההפקדה השנתית של 76,449.63 ₪, תוכל להפקיד כספים נוספים עד למסגרת זו. חשוב לציין כי הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס או מס, למעט מס על רווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

בישראל, כל אזרח, ללא קשר לגילו, יכול להפקיד עד 76,449 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה. זהו הסכום המקסימלי המותר לשנה קלנדרית, נכון לשנת 2023. אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ולא הגעת למסגרת ההפקדה השנתית של 76,449.63 ₪, תוכל להפקיד כספים נוספים עד למסגרת זו. חשוב לציין כי הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס או מס, למעט מס על רווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

בלוג קופת גמל להשקעה

×
×

קופה_מנצחת

שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:

כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

x
×
image_form
הצטרפו לקופת גמל להשקעה מובילה

✔️ משיכה מיידית בכל זמן נתון ללא קנס
✔️ הטבות מס והטבות במס הכנסה
✔️ השוואה חינם עם מומחה פיננסי
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
×
image_form
הצטרפו לקופת גמל להשקעה מובילה

✔️ משיכה מיידית בכל זמן נתון ללא קנס
✔️ הטבות מס והטבות במס הכנסה
✔️ השוואה חינם עם מומחה פיננסי
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
סגור
המרה

האם התשואה שלכם מיטבית ודמי הניהול הוגנים? בדקו עם מומחה פיננסי!

לחצו לבדיקה בחינם!