השוואת חיסכון לכל ילד

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים. ניתן להפקיד את הכסף לתכנית עד הגעת הילד לגיל 18. דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד הגעת הילד לגיל 21. ניתן למשוך את החיסכון רק כשהילד יגיע לגיל 18, למעט מקרים חריגים.

תקופת הדו"ח: מרץ 2024
שם קופה מרץ שנה 5 שנים 3 שנים
3.66%
16.40%
24.08%
16.32%
0.01%
0.67
74.42
99.9% הלכתי 9113 מור גמל ופנסיה בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
3.11%
9.39%
15.24%
14.39%
0.01%
0.48
17.66
95.9% הלכתי 9303 מור גמל ופנסיה בע"מ הלכה איסלאמית כלל האוכלוסיה
2.38%
11.28%
23.07%
11.45%
0.01%
0.41
26.27
93.7% כללי 9414 מור גמל ופנסיה בע"מ כללי כלל האוכלוסיה
3.92%
20.73%
45.87%
27.62%
0.0%
0.74
235.87
93.7% מניות 9420 מור גמל ופנסיה בע"מ מניות כלל האוכלוסיה
1.51%
7.95%
13.25%
4.63%
0.0%
0.15
415.91
94.9% מודל חכ"מ אחר 9421 מור גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
1.55%
12.33%
25.77%
12.65%
0.01%
0.5
2196.13
99.5% הלכתי 9555 הראל פנסיה וגמל בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
2.36%
12.55%
22.98%
11.00%
0.01%
0.42
113.15
100.0% הלכתי 9895 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
1.48%
8.63%
18.48%
7.36%
0.0%
0.34
478.57
78.6% מודל חכ"מ אחר 9896 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
2.33%
13.22%
29.08%
12.46%
0.01%
0.54
108.2
79.4% מודל חכ"מ אחר 9897 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
3.66%
22.47%
54.43%
22.45%
0.01%
0.65
103.7
91.5% מודל חכ"מ אחר 9898 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
0.81%
6.12%
12.91%
3.79%
0.0%
0.14
833.53
83.1% מודל חכ"מ אחר 11310 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
3.51%
23.94%
54.58%
24.37%
0.01%
0.65
206.08
71.4% מודל חכ"מ אחר 11311 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
2.35%
14.38%
32.41%
11.89%
0.01%
0.53
143.62
79.9% מודל חכ"מ אחר 11312 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
2.03%
12.04%
21.64%
9.60%
0.01%
0.39
111.14
99.9% הלכתי 11320 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
2.16%
12.98%
29.25%
13.65%
0.01%
0.52
141.04
78.5% מודל חכ"מ אחר 11322 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
3.84%
22.62%
56.01%
22.08%
0.01%
0.59
155.96
90.9% מודל חכ"מ אחר 11323 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
1.57%
8.26%
22.49%
6.61%
0.01%
0.41
918.58
90.7% מודל חכ"מ אחר 11325 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
2.66%
13.30%
28.07%
8.98%
0.01%
0.47
1741.14
89.8% מודל חכ"מ אחר 11326 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
4.5%
23.55%
44.25%
12.58%
0.01%
0.51
5047.15
92.7% מודל חכ"מ אחר 11327 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
2.41%
13.26%
26.12%
8.13%
0.01%
0.45
787.68
95.0% הלכתי 11328 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
2.29%
13.03%
24.98%
11.64%
0.01%
0.47
49.94
87.6% הלכתי 11335 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
1.43%
9.35%
18.69%
7.28%
0.0%
0.43
417.6
82.1% מודל חכ"מ אחר 11343 סלייס גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
1.92%
13.54%
15.92%
8.00%
0.01%
0.27
2.81
91.0% מודל חכ"מ אחר 11344 סלייס גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
3.22%
24.63%
40.93%
18.76%
0.0%
0.6
13.09
96.4% מודל חכ"מ אחר 11345 סלייס גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
5.11%
25.41%
24.25%
24.45%
0.0%
1.0
61.18
91.0% הלכתי 11352 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ הלכה איסלאמית כלל האוכלוסיה
0.71%
7.28%
13.28%
6.35%
0.0%
0.2
486.05
78.5% מודל חכ"מ אחר 11321 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
1.24%
12.32%
18.19%
9.16%
0.0%
0.38
414.73
95.2% מודל חכ"מ אחר 11374 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
0.99%
7.47%
14.60%
6.47%
0.0%
0.28
1088.64
78.4% מודל חכ"מ אחר 11375 הראל פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
2.17%
11.34%
28.98%
12.81%
0.01%
0.52
414.22
77.0% מודל חכ"מ אחר 11376 הראל פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
3.92%
20.60%
57.74%
22.21%
0.01%
0.6
752.35
89.3% מודל חכ"מ אחר 11377 הראל פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
1.5%
10.18%
22.58%
10.13%
0.0%
0.48
492.95
82.8% מודל חכ"מ אחר 11385 מיטב גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
2.18%
13.93%
31.58%
14.42%
0.01%
0.57
220.16
83.0% מודל חכ"מ אחר 11386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
3.43%
23.25%
56.69%
23.60%
0.01%
0.6
220.15
90.4% מודל חכ"מ אחר 11387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
1.7%
11.73%
25.88%
11.52%
0.01%
0.45
305.28
99.6% הלכתי 11388 מיטב גמל ופנסיה בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
1.53%
10.61%
20.33%
9.02%
0.0%
0.43
435.15
92.5% מודל חכ"מ אחר 11365 אנליסט קופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט כלל האוכלוסיה
2.3%
15.94%
38.27%
19.20%
0.01%
0.65
155.33
91.6% מודל חכ"מ אחר 11366 אנליסט קופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
3.79%
28.99%
89.29%
31.69%
0.01%
0.84
582.92
96.5% מודל חכ"מ אחר 11367 אנליסט קופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
2.16%
17.26%
35.08%
17.14%
0.01%
0.63
13.39
94.1% מודל חכ"מ אחר 11372 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כלל האוכלוסיה
4.26%
28.47%
82.68%
35.27%
0.01%
0.99
84.81
98.8% מודל חכ"מ אחר 11373 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה כלל האוכלוסיה
5.75%
25.03%
61.86%
28.88%
0.0%
0.92
109.95
99.6% הלכתי 11914 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ הלכתי כלל האוכלוסיה
התחל השוואה
×
image_form
חיסכון לכל ילד בתנאים מעולים

לשיפור ביצועיי הקופה בליווי
מתכנן פיננסי, השאירו פרטים

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
קופה_מנצחת
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
89.29% תשואה ב-5 שנים

פתח תיק אישי וצפה בכל המסלולים שמעניינים אותך במקום אחד

Close-Button
תמונה-המרה
שיפור ביצועי החסכונות

ודאו שאתם מפיקים את מירב הביצועים מהחסכונות הפנסיוניים שלכם באמצעות בדיקה מקצועית עם מומחה פיננסי

מחשבון תשואה
%

סכום החיסכון אינו כולל הפחתת דמי ניהול בגין
הפקדה או צבירה, החישוב הינו לצרכיי סימולציה בלבד
ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מקצועי

שאלות ותשובות נפוצות

כמה כסף מפקידים לתכנית חיסכון לכל ילד?

איך להגדיל את החיסכון בתכנית?

עד איזה גיל ניתן להפקיד את הכסף בחיסכון?

איך מניידים את הקופה בחיסכון לכל ילד?

איך למשוך את הכסף מהקופה?

איך למשוך כסף מתכנית חיסכון לכל ילד במקרים חריגים?

מהן מסלולי ההשקעה בחיסכון ואיך החיסכון בקופת הגמל?

מהם דמי הניהול?

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

המוסד לביטוח לאומי מפקיד לתכנית החיסכון של כל ילד 55 ₪ מדי חודש. בנוסף, ההורים יכולים להפריש עוד 55 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, החל מה-1 בינואר 2023. לפיכך, הסכום הכולל המופקד לתכנית חיסכון של כל ילד לחודש הוא 110 ש"ח (55 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי + 55 ש"ח). מההורים).

בלוג

×
×

קופה_מנצחת

שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:

כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

x
×
image_form
חיסכון לכל ילד בתנאים מעולים

לשיפור ביצועיי הקופה בליווי
מתכנן פיננסי, השאירו פרטים

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
×
image_form
חיסכון לכל ילד בתנאים מעולים

לשיפור ביצועיי הקופה בליווי
מתכנן פיננסי, השאירו פרטים

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
סגור
המרה

האם התשואה שלכם מיטבית ודמי הניהול הוגנים? בדקו עם מומחה פיננסי!

לחצו לבדיקה בחינם!