השוואת פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני המנוהל על ידי חברות הביטוח תחת הפיקוח של רשות שוק ההון. היתרון המרכזי של המוצר הוא נזילות כספית , זמינות משיכה מיידית וחשיפה למסלולי השקעה מגוונים. במערכת תוכלו להשוות את התשואות, דמי ניהול ועוד.. ניתן להשוות בקליק התחילו עכשיו!

תקופת הדו"ח: מרץ 2024
שם קופה מרץ שנה 5 שנים 3 שנים
0.93%
97.7% 14828 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
3.65%
100% 15029 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
2.18%
91.4% 14926 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
6.66%
99.8% 14925 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.70%
84.3% 14916 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
2.41%
12.71%
34.94%
16.05%
1%
0.66
465.86
74.2% 46013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך חדשה
2.43%
12.80%
35.83%
16.44%
0.60%
0.68
1866.14
75.1% 46012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
1.65%
9.75%
31.64%
15.19%
0.60%
0.72
3.40
78% 259010 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
2.04%
10.70%
33.57%
15.70%
0.59%
0.69
938.93
74.4% 259011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
2.28%
11.62%
36.01%
16.26%
0.57%
0.70
24465.87
72.4% 259012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
2.28%
11.62%
36.01%
16.26%
1%
0.70
850.94
72.4% 259013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך ביטוח מנהלים
1.68%
9.26%
31.69%
15.44%
0.64%
0.72
2799.59
73.2% 17011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
1.66%
9.72%
33.98%
17.21%
0.65%
0.83
28.14
74% 17010 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
14.19%
100% 14796 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
11.37%
100% 14688 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
2.08%
100% 14675 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך ביטוח מנהלים
4.08%
100% 14663 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
2.37%
11.72%
38.45%
18.33%
0.61%
0.78
76966.93
65.1% 17012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
2.35%
11.49%
34.18%
15.16%
1.04%
0.65
34075.56
69.5% 17013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
2.35%
14.43%
37.87%
18.45%
0.60%
0.67
511.33
87.9% 18011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
2.22%
12.62%
31.11%
14.34%
0.60%
0.55
12544.88
76.3% 18012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
2.22%
12.62%
31.11%
14.34%
0.92%
0.55
10447.68
76.3% 18013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך חדשה
1.63%
10.12%
31.71%
4.27%
0.60%
0.47
70.12
85.8% 35011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
2.93%
12.06%
46.73%
14.78%
0.60%
0.93
1827.96
65.6% 35012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
2.59%
13.89%
32.25%
17.96%
0.60%
0.64
17.34
79% 46011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
5.06%
13.61%
0.85%
27.59
100% 14247 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
2.55%
12.06%
3.52
91.4% 14246 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.48%
13.27%
0.91%
5.49
92.7% 14239 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
3.72%
-1.75%
0.76%
11.60
95.9% 14211 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך ביטוח מנהלים
4.84%
7.79%
0.80%
7.52
92.1% 14210 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.36%
12.55%
0.91%
21.19
99.9% 14240 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
2.57%
14.91%
1
88.3% 14290 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.31%
14.31%
0.90%
15.43
89.2% 14291 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
1.57%
13.44%
3.60
88.7% 14313 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
0.66%
4.96%
334.15
82.4% 14425 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
2.29%
14.96%
0.72%
48.87
100% 14414 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
6.24%
100% 14406 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
7.21%
100% 14318 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
5.02%
22.80%
235.27
99.4% 14315 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
2.80%
13.15%
34.21
98.6% 14314 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
0.90%
5.98%
0.59%
447.47
75.4% 13719 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
6.26%
24.96%
1.36%
638.82
90.9% 13645 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות חול
5.28%
16.62%
1.37%
2106.29
94.1% 13644 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
6.33%
32.50%
0.96%
2315.07
100% 13625 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך S.P500
3.86%
24.28%
0.84%
220.34
98.7% 13500 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.01%
3.46%
0.84%
29.39
98.1% 13499 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
1.29%
8.46%
0.58%
193.26
77.5% 13720 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.64%
13.87%
0.61%
30.43
71% 13721 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
6%
31.57%
11.18
100% 14169 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך S.P500
5.14%
100% 14168 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מדדים
2.31%
10.62%
37.47%
15.43%
0.59%
0.65
44479.73
71.5% 14012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
2.25%
10.61%
38.76%
16.53%
0.60%
0.68
2122.51
73.1% 14011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
1.45%
8.47%
0.60%
175.57
73.8% 13723 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.30%
12.30%
0.60%
106.96
74.4% 13722 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
2.80%
8.54%
15.31%
0.74%
202.86
63.9% 12981 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך ביטוח מנהלים
3.75%
20.98%
14.70%
0.86%
179.58
91.5% 12938 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
2.09%
13.21%
9.48%
0.86%
902.11
87.6% 12937 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
0.19%
4.46%
0.46%
0.87%
98.38
94.2% 12936 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
3.93%
26.14%
20.20%
0.68%
211.70
99.7% 12900 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך S.P500
3.48%
22.47%
0.67%
12.44
98.4% 12895 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
1.27%
9.09%
7.25%
0.73%
93.54
87.4% 13029 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
0.34%
4.88%
6.40%
0.90%
248.69
88.6% 13244 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
6%
31.91%
50.22%
0.56%
1528.83
100% 13346 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך S.P500
2.01%
13.31%
0.84%
645.27
97% 13498 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
3.19%
15.66%
24.62%
0.55%
163.77
99.9% 13437 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.81%
6.47%
2.98%
0.55%
144.47
99.9% 13436 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
-0.11%
-0.06%
-4.45%
0.54%
44.28
99.8% 13435 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
6.58%
35.17%
51.37%
0.61%
1491.98
99.8% 13434 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך S.P500
-0.48%
0.87%
-9.50%
0.55%
36.54
99.9% 13433 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
2.12%
10.87%
29.44%
13.38%
0.59%
0.55
146.11
78.6% 11401 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
1.36%
7.32%
19.85%
8.17%
0.53%
0.37
238.43
75.6% 11402 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.79%
17.80%
34.18%
17.07%
1.02%
0.57
3360.88
91.4% 12089 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
2.34%
14.81%
28.29%
13.60%
1.05%
0.51
1335.07
90.6% 12090 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
2.50%
15.35%
31.40%
14.78%
0.83%
0.54
366.94
90.1% 12092 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.62%
10.90%
19.50%
8.57%
1.04%
0.36
710.04
89.4% 12091 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
4.59%
17.03%
17.32%
0.46%
1069.47
77.4% 12881 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח חול
5.30%
24.30%
27.01%
0.57%
411.48
96.8% 12882 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות חול
3.67%
25.60%
79.38%
31.44%
0.85%
0.95
1038.51
96.3% 9720 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
1.96%
14.07%
35.73%
15.72%
0.85%
0.74
2771.60
95.6% 9719 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.56%
8.51%
19.11%
8.57%
0.62%
0.36
58.79
83.4% 9671 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.38%
12.37%
27.57%
13.09%
0.55%
0.53
89.42
82.8% 9670 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
1.56%
8.39%
22.47%
8.54%
0.60%
0.42
2074.89
76.9% 9661 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.44%
11.96%
31.96%
12.94%
0.68%
0.56
2218.96
79.7% 9660 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
2.53%
12.37%
38.59%
15.00%
0.63%
0.60
4339.64
73.6% 9659 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
0.23%
2.60%
6.21%
0.46%
0.86%
-0.33
202.32
97.8% 9721 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
1.74%
9.09%
23.34%
10.03%
0.65%
0.48
2975.55
72.4% 9729 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.41%
11.65%
33.34%
14.43%
0.59%
0.55
30.98
76.3% 11400 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
1.92%
10.30%
29.62%
10.34%
0.60%
0.50
3618.75
79.7% 11350 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 כללי
1.62%
8.21%
23.20%
8.86%
0.58%
0.42
695.29
75.7% 11349 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 גיל מעל 60
2.32%
11.82%
31.36%
12.30%
0.58%
0.53
403.97
81.3% 11348 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 גיל 50-60
2.53%
12.95%
35.44%
12.97%
0.58%
0.54
73.84
80.6% 11341 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 גיל עד 50
1.19%
7.91%
19.74%
8.00%
0.60%
0.46
245.32
86.9% 9888 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.67%
8.19%
28.55%
9.86%
0.01%
0.50
1883.23
78.8% 9767 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
2.56%
13.93%
32.94%
15.62%
0.54%
0.58
299.36
77.8% 9636 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
1.35%
8.38%
29.29%
7.17%
0.68%
0.63
122.41
84.7% 9631 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
1.93%
11.60%
35.73%
7.66%
0.62%
0.64
170.32
84.7% 9630 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
2.32%
12.08%
37.21%
6.99%
0.57%
0.62
278.04
77.3% 9629 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
2.66%
13.71%
36.05%
16.01%
0.69%
0.63
4321.05
72.2% 9599 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
1.78%
13.66%
31.03%
12.38%
0.94%
0.58
261.55
91.2% 9600 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
3.50%
22.57%
59.31%
23.83%
0.82%
0.74
46.41
93.4% 9601 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
1.83%
11.42%
22.71%
9.92%
0.89%
0.47
1.67
99.1% 9602 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
0.26%
4.45%
5.19%
4.88%
0.84%
-1.25
6.58
100% 9603 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
2.38%
12.18%
31.33%
14.00%
0.67%
0.61
3002.22
73.2% 9604 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
1.46%
8.21%
19.35%
8.19%
0.54%
0.37
8649.68
74% 9606 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.52%
10.18%
24.19%
8.61%
0.79%
0.47
1688.01
77.2% 9585 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
3.82%
21.77%
59.05%
20.60%
0.74%
0.60
1766.02
91.4% 9579 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
1.22%
7.32%
17.76%
6.74%
0.33
1013.12
78% 9566 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.14%
11.63%
28.27%
12.43%
0.52
2389.16
77.2% 9565 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.36%
7.32%
19.85%
8.17%
0.69%
0.37
1813.98
75.6% 9564 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.12%
10.87%
29.44%
13.38%
0.61%
0.55
1606.04
78.6% 9563 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
2.50%
12.99%
25.99%
12.43%
0.90%
0.48
242.19
94.9% 9586 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
1.12%
7.27%
21.28%
8.11%
0.39%
0.39
4551.67
79.8% 9587 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
0.81%
5.21%
10.88%
2.22%
0.04
10.23
87.1% 9588 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
1.33%
9.07%
26.88%
11.06%
0.68%
0.54
2361.37
77.6% 9594 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.17%
13.08%
37.42%
15.98%
0.68%
0.68
2867.31
75.8% 9593 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
0.32%
4.26%
5.90%
5.28%
0.76%
-0.71
305.71
96% 9592 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
1.16%
8.47%
13.81%
5.40%
0.20
2.66
95.9% 9591 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
3.72%
21.45%
60.01%
19.70%
1%
0.60
10.58
91.8% 9590 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
1.62%
10.30%
24.50%
9.19%
0.48
45.67
80.2% 9589 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.28%
13.98%
32.72%
15.25%
0.85%
0.59
3029.08
91% 9302 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
3.98%
25.04%
63.72%
29.34%
0.85%
0.75
645.60
94.7% 9301 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.42%
4.10%
6.12%
2.24%
0.86%
-0.27
302.30
96.2% 9300 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
6.09%
35.42%
52.87%
32.51%
0.81%
1.01
395.34
99.8% 8834 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
4.85%
14.66%
28.53%
17.70%
0.95%
0.82
817.59
97.7% 8660 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות חול
0.95%
5.58%
8.73%
1.56%
0.95%
-0.06
3719.11
76.2% 8659 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
0.99%
8.40%
10.77%
2.94%
0.71%
0.10
21.44
93.3% 9456 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.90%
5.98%
12.76%
5.07%
0.61%
0.14
470.29
75.4% 9534 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.29%
8.46%
20.24%
9.42%
0.59%
0.39
1415.78
77.5% 9535 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
2.52%
12.40%
19.08%
9.94%
0.66%
0.32
419.82
99.9% 9561 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
2.41%
11.67%
33.36%
14.44%
0.65%
0.55
2734.68
76.3% 9562 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
5.89%
32.00%
95.22%
51.95%
0.71%
1.20
2274.46
98.9% 9554 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך S.P500
1.45%
8.47%
22.30%
10.12%
0.77%
0.42
996.96
73.8% 9544 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל מעל 60
2.30%
12.30%
32.18%
14.45%
0.70%
0.58
967.59
74.4% 9537 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל 50-60
2.64%
13.87%
35.76%
15.87%
0.66%
0.57
1318.47
71% 9536 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
2.33%
11.86%
23.09%
10.57%
2%
0.44
201.37
98.4% 205 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
3.97%
20.29%
58.09%
22.96%
0.56%
0.61
187.32
86.3% 197 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 מניות
0.58%
4.10%
6.97%
1.50%
0.46%
-0.17
61.15
77.2% 196 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 כללי
0.34%
4.63%
5.95%
5.42%
0.54%
-0.67
54.32
99.9% 195 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 שקלי
2.47%
12.12%
25.11%
11.31%
1%
0.45
695.80
100% 185 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
2.36%
13.25%
22.89%
10.78%
0.88%
0.42
99.60
99.9% 184 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
2.48%
14.77%
44.49%
19.44%
0.61%
0.75
5225.79
71.1% 471 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך גיל עד 50
0.92%
6.69%
14.88%
6.04%
0.56%
0.18
216.95
91.9% 1801 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
0.34%
4.53%
5.21%
4.83%
0.99%
-0.91
423.05
98.8% 1955 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
3.54%
9.67%
21.09%
12.25%
0.71%
0.50
132.97
88.8% 8592 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח חול
3.63%
23.86%
56.12%
23.95%
0.70%
0.66
11.37
99.9% 8572 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.34%
4.76%
5.98%
5.55%
0.81%
-0.55
296.79
97.8% 8530 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
2.23%
12.68%
45.30%
20.07%
0.60%
0.86
34864.56
68.2% 7012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 ביטוח מנהלים
2.01%
11.38%
32.24%
13.58%
0.60%
0.61
1017.07
81.5% 7011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 ביטוח מנהלים
2.24%
8.72%
14.96%
4.14%
0.51%
0.16
133
100% 2251 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך הלכה
0.30%
-3.29
10830.79
61.3% 2081 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
0.42%
3.42%
9.24%
2.72%
0.87%
-0.09
393.20
96.1% 141 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
2.42%
12.80%
32.69%
15.21%
0.92%
0.62
1347.80
76.8% 116 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
3.97%
21.22%
49.87%
22.91%
0.77%
0.60
82.39
91.4% 115 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.52%
5.18%
6.51%
1.33%
0.80%
-0.14
118.44
92% 114 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
2.31%
11.48%
28.81%
7.89%
0.86%
0.50
119.72
88% 108 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.21%
10.41%
23.27%
8.91%
1.02%
0.46
173.51
90.4% 104 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
4.46%
23.99%
44.03%
12.81%
0.87%
0.50
489.16
94.4% 142 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
2.59%
13.13%
25.43%
7.29%
0.87%
0.41
2498
92.4% 143 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
100% 181 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
-0.45%
0.57%
-1.15%
-5.16%
0.96%
-0.63
190.76
100% 180 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
1.02%
8.80%
14.41%
5.52%
0.81%
0.23
352.05
76.9% 178 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
-0.21%
1.91%
0.47%
-2.07%
0.88%
-0.65
193.90
100% 177 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
0.22%
4.92%
1.73%
-2.44%
0.48%
-0.41
27.04
95.6% 164 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
4.43%
16.43%
41.39%
25.19%
0.75%
1.09
3012.12
90.9% 163 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות חול
2.18%
10.75%
32.17%
14.84%
0.88%
0.61
21482.97
73.8% 88 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
3.84%
22.01%
58.73%
23.29%
0.98%
0.67
3635.16
94.4% 76 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
-0.20%
1.51%
0.92%
-4.19%
1.03%
-0.54
471.94
98.6% 68 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
2.47%
12.62%
40.07%
12.79%
0.80%
0.81
4422.58
77.4% 62 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
3.81%
24.08%
62.67%
18.04%
0.79%
0.72
367.43
90.8% 58 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
1.09%
5.57%
17.33%
7.25%
1.01%
0.35
77.69
83.5% 98 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
0.58%
4.10%
6.97%
1.50%
0.88%
-0.17
991.78
77.2% 89 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
1.12%
5.72%
18.44%
7.36%
0.79%
0.34
5109.69
71.5% 90 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
0.77%
3.78%
12.87%
4.37%
0.80%
0.09
1100.59
70.5% 91 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
3.97%
20.30%
58.11%
22.97%
0.76%
0.61
2961.29
86.3% 92 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.34%
4.63%
5.95%
5.42%
0.81%
-0.67
812.99
99.9% 93 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
2.32%
11.00%
34.89%
13.57%
0.83%
0.61
13032.82
73.5% 99 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
5.48%
27.20%
74.80%
30.21%
0.74%
0.94
582.36
94% 101 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות חול
0.96%
8.67%
17.70%
6.61%
1.05%
0.32
195.76
89.8% 103 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
0.39%
5.18%
4.79%
-0.88%
3.79%
-0.22
358.95
84.2% 28 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
3.91%
19.37%
53.05%
17.18%
0.82%
0.54
2580.28
90.8% 9 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
2.39%
10.90%
36.43%
13.70%
0.97%
0.58
1146.51
73.5% 7 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
1.18%
6.78%
19.05%
7.07%
0.91%
0.36
10173
71% 6 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך משולב אגח ומניות
0.68%
5.12%
11.41%
4.06%
1.29%
0.09
2300.04
73.5% 4 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
100% 40 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
0.36%
4.58%
5.27%
4.88%
0.86%
-0.96
168.30
100% 41 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך שקלי
0.67%
5.87%
8.41%
3.21%
0.96%
-0.01
855.02
84.4% 42 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
3.36%
10.05%
12.17%
14.80%
0.79%
0.32
81.50
91.6% 43 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות חול
3.90%
22.59%
54.52%
22.43%
0.80%
0.58
490.70
91.1% 44 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך מניות
0.81%
6.01%
13.69%
4.28%
0.81%
0.17
934.60
82.9% 47 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח
0.10%
2.85%
11.43%
4.01%
0.81%
0.03
406.03
92.7% 57 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
0.66%
4.69%
10.81%
6.86%
1.01%
0.21
87.89
89.6% 1 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך אגח ממשלת ישראל
2.29%
13.09%
42.48%
17.81%
0.90%
0.78
19146.25
72.2% 50 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך כללי
התחל השוואה
×
image_form
הצטרפו לפוליסת חיסכון מובילה

✔️ זמינות למשיכה של הכסף כל הזמן
✔️ השוו עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
קופה_מנצחת
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
95.22% תשואה ב-5 שנים

פתח תיק אישי וצפה בכל המסלולים שמעניינים אותך במקום אחד

Close-Button
תמונה-המרה
שיפור ביצועי החסכונות

ודאו שאתם מפיקים את מירב הביצועים מהחסכונות הפנסיוניים שלכם באמצעות בדיקה מקצועית עם מומחה פיננסי

מחשבון תשואה
%

סכום החיסכון אינו כולל הפחתת דמי ניהול בגין
הפקדה או צבירה, החישוב הינו לצרכיי סימולציה בלבד
ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מקצועי

שאלות ותשובות נפוצות פוליסות חיסכון

מהי פוליסת חיסכון?

מה המס על פוליסת חיסכון?

מהם דמי הניהול?

הטבת מס לגילמאים תיקון 125 ד' בפוליסת חיסכון

מהם תנאי המשיכה וההפקדה?

פוליסת חיסכון היא כלי חיסכון והשקעה לטווח בינוני המוצע על ידי חברות הביטוח. זה דומה לקופת גמל או לקרן נאמנות ומטרתו לספק החזר טוב על ההשקעה לחוסך. פוליסת החיסכון משקיעה בנכסים ובמניות שונות הנסחרות בשוק ההון ומנוהלת על ידי חברות ביטוח בפיקוח רשות שוק ההון.

בניגוד לחיסכון פנסיוני, בפוליסת חיסכון אין מרכיב של ביטוח חיים. הוא מתמקד אך ורק בחיסכון והשקעה מבלי לספק כיסוי ביטוחי. החוסך יכול להפקיד כמה כסף שהוא רוצה לפוליסה ללא כל הגבלה, ברציפות ובין אם כהפקדה חד פעמית. מס רווחי הון משולם רק כאשר הכסף נמשך מהפוליסה.

אחד היתרונות של פוליסת חיסכון הוא דחיית מס. סכום המס הנדחה צובר יותר רווחים בפוליסה לאורך זמן, בדומה להשפעה של ריבית דריבית. החוסך יכול לבחור מסלול השקעה ספציפי בתוך הפוליסה ויכול לעבור בין מסלולים שונים שמציעה החברה מבלי לחייב במס רווחי הון, עד שיחליט למשוך את הכסף ולהעבירו לחשבונו.

מסלולי ההשקעה השונים במסגרת פוליסת חיסכון עשויים להשתנות באחוז המניות ובערוץ ההשקעה העיקרי. כך למשל, ייתכנו מסלולים עם אחוז מסוים של מניות, מסלולים ללא מניות, מסלולים מושקעים באג"ח ממשלתיות, מסלולים הלכתיים (בהתאם להלכה היהודית), מסלולים פסיביים ועוד.

חשוב לציין שפוליסת חיסכון אינה מוגדרת כחיסכון פנסיוני. הוא מיועד לחיסכון לטווח בינוני ואין לבלבל אותו עם ביטוחי מנהלים או מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים. המונח "פוליסה" משמש מכיוון שהיא נמכרת ומנוהלת על ידי חברות ביטוח ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון ולא רשות ניירות ערך.

פוליסת חיסכון היא כלי חיסכון והשקעה לטווח בינוני המוצע על ידי חברות הביטוח. זה דומה לקופת גמל או לקרן נאמנות ומטרתו לספק החזר טוב על ההשקעה לחוסך. פוליסת החיסכון משקיעה בנכסים ובמניות שונות הנסחרות בשוק ההון ומנוהלת על ידי חברות ביטוח בפיקוח רשות שוק ההון.

בניגוד לחיסכון פנסיוני, בפוליסת חיסכון אין מרכיב של ביטוח חיים. הוא מתמקד אך ורק בחיסכון והשקעה מבלי לספק כיסוי ביטוחי. החוסך יכול להפקיד כמה כסף שהוא רוצה לפוליסה ללא כל הגבלה, ברציפות ובין אם כהפקדה חד פעמית. מס רווחי הון משולם רק כאשר הכסף נמשך מהפוליסה.

אחד היתרונות של פוליסת חיסכון הוא דחיית מס. סכום המס הנדחה צובר יותר רווחים בפוליסה לאורך זמן, בדומה להשפעה של ריבית דריבית. החוסך יכול לבחור מסלול השקעה ספציפי בתוך הפוליסה ויכול לעבור בין מסלולים שונים שמציעה החברה מבלי לחייב במס רווחי הון, עד שיחליט למשוך את הכסף ולהעבירו לחשבונו.

מסלולי ההשקעה השונים במסגרת פוליסת חיסכון עשויים להשתנות באחוז המניות ובערוץ ההשקעה העיקרי. כך למשל, ייתכנו מסלולים עם אחוז מסוים של מניות, מסלולים ללא מניות, מסלולים מושקעים באג"ח ממשלתיות, מסלולים הלכתיים (בהתאם להלכה היהודית), מסלולים פסיביים ועוד.

חשוב לציין שפוליסת חיסכון אינה מוגדרת כחיסכון פנסיוני. הוא מיועד לחיסכון לטווח בינוני ואין לבלבל אותו עם ביטוחי מנהלים או מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים. המונח "פוליסה" משמש מכיוון שהיא נמכרת ומנוהלת על ידי חברות ביטוח ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון ולא רשות ניירות ערך.

פוליסת חיסכון היא כלי חיסכון והשקעה לטווח בינוני המוצע על ידי חברות הביטוח. זה דומה לקופת גמל או לקרן נאמנות ומטרתו לספק החזר טוב על ההשקעה לחוסך. פוליסת החיסכון משקיעה בנכסים ובמניות שונות הנסחרות בשוק ההון ומנוהלת על ידי חברות ביטוח בפיקוח רשות שוק ההון.

בניגוד לחיסכון פנסיוני, בפוליסת חיסכון אין מרכיב של ביטוח חיים. הוא מתמקד אך ורק בחיסכון והשקעה מבלי לספק כיסוי ביטוחי. החוסך יכול להפקיד כמה כסף שהוא רוצה לפוליסה ללא כל הגבלה, ברציפות ובין אם כהפקדה חד פעמית. מס רווחי הון משולם רק כאשר הכסף נמשך מהפוליסה.

אחד היתרונות של פוליסת חיסכון הוא דחיית מס. סכום המס הנדחה צובר יותר רווחים בפוליסה לאורך זמן, בדומה להשפעה של ריבית דריבית. החוסך יכול לבחור מסלול השקעה ספציפי בתוך הפוליסה ויכול לעבור בין מסלולים שונים שמציעה החברה מבלי לחייב במס רווחי הון, עד שיחליט למשוך את הכסף ולהעבירו לחשבונו.

מסלולי ההשקעה השונים במסגרת פוליסת חיסכון עשויים להשתנות באחוז המניות ובערוץ ההשקעה העיקרי. כך למשל, ייתכנו מסלולים עם אחוז מסוים של מניות, מסלולים ללא מניות, מסלולים מושקעים באג"ח ממשלתיות, מסלולים הלכתיים (בהתאם להלכה היהודית), מסלולים פסיביים ועוד.

חשוב לציין שפוליסת חיסכון אינה מוגדרת כחיסכון פנסיוני. הוא מיועד לחיסכון לטווח בינוני ואין לבלבל אותו עם ביטוחי מנהלים או מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים. המונח "פוליסה" משמש מכיוון שהיא נמכרת ומנוהלת על ידי חברות ביטוח ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון ולא רשות ניירות ערך.

פוליסת חיסכון היא כלי חיסכון והשקעה לטווח בינוני המוצע על ידי חברות הביטוח. זה דומה לקופת גמל או לקרן נאמנות ומטרתו לספק החזר טוב על ההשקעה לחוסך. פוליסת החיסכון משקיעה בנכסים ובמניות שונות הנסחרות בשוק ההון ומנוהלת על ידי חברות ביטוח בפיקוח רשות שוק ההון.

בניגוד לחיסכון פנסיוני, בפוליסת חיסכון אין מרכיב של ביטוח חיים. הוא מתמקד אך ורק בחיסכון והשקעה מבלי לספק כיסוי ביטוחי. החוסך יכול להפקיד כמה כסף שהוא רוצה לפוליסה ללא כל הגבלה, ברציפות ובין אם כהפקדה חד פעמית. מס רווחי הון משולם רק כאשר הכסף נמשך מהפוליסה.

אחד היתרונות של פוליסת חיסכון הוא דחיית מס. סכום המס הנדחה צובר יותר רווחים בפוליסה לאורך זמן, בדומה להשפעה של ריבית דריבית. החוסך יכול לבחור מסלול השקעה ספציפי בתוך הפוליסה ויכול לעבור בין מסלולים שונים שמציעה החברה מבלי לחייב במס רווחי הון, עד שיחליט למשוך את הכסף ולהעבירו לחשבונו.

מסלולי ההשקעה השונים במסגרת פוליסת חיסכון עשויים להשתנות באחוז המניות ובערוץ ההשקעה העיקרי. כך למשל, ייתכנו מסלולים עם אחוז מסוים של מניות, מסלולים ללא מניות, מסלולים מושקעים באג"ח ממשלתיות, מסלולים הלכתיים (בהתאם להלכה היהודית), מסלולים פסיביים ועוד.

חשוב לציין שפוליסת חיסכון אינה מוגדרת כחיסכון פנסיוני. הוא מיועד לחיסכון לטווח בינוני ואין לבלבל אותו עם ביטוחי מנהלים או מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים. המונח "פוליסה" משמש מכיוון שהיא נמכרת ומנוהלת על ידי חברות ביטוח ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון ולא רשות ניירות ערך.

פוליסת חיסכון היא כלי חיסכון והשקעה לטווח בינוני המוצע על ידי חברות הביטוח. זה דומה לקופת גמל או לקרן נאמנות ומטרתו לספק החזר טוב על ההשקעה לחוסך. פוליסת החיסכון משקיעה בנכסים ובמניות שונות הנסחרות בשוק ההון ומנוהלת על ידי חברות ביטוח בפיקוח רשות שוק ההון.

בניגוד לחיסכון פנסיוני, בפוליסת חיסכון אין מרכיב של ביטוח חיים. הוא מתמקד אך ורק בחיסכון והשקעה מבלי לספק כיסוי ביטוחי. החוסך יכול להפקיד כמה כסף שהוא רוצה לפוליסה ללא כל הגבלה, ברציפות ובין אם כהפקדה חד פעמית. מס רווחי הון משולם רק כאשר הכסף נמשך מהפוליסה.

אחד היתרונות של פוליסת חיסכון הוא דחיית מס. סכום המס הנדחה צובר יותר רווחים בפוליסה לאורך זמן, בדומה להשפעה של ריבית דריבית. החוסך יכול לבחור מסלול השקעה ספציפי בתוך הפוליסה ויכול לעבור בין מסלולים שונים שמציעה החברה מבלי לחייב במס רווחי הון, עד שיחליט למשוך את הכסף ולהעבירו לחשבונו.

מסלולי ההשקעה השונים במסגרת פוליסת חיסכון עשויים להשתנות באחוז המניות ובערוץ ההשקעה העיקרי. כך למשל, ייתכנו מסלולים עם אחוז מסוים של מניות, מסלולים ללא מניות, מסלולים מושקעים באג"ח ממשלתיות, מסלולים הלכתיים (בהתאם להלכה היהודית), מסלולים פסיביים ועוד.

חשוב לציין שפוליסת חיסכון אינה מוגדרת כחיסכון פנסיוני. הוא מיועד לחיסכון לטווח בינוני ואין לבלבל אותו עם ביטוחי מנהלים או מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים. המונח "פוליסה" משמש מכיוון שהיא נמכרת ומנוהלת על ידי חברות ביטוח ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון ולא רשות ניירות ערך.

בלוג פוליסות חיסכון

×
×

קופה_מנצחת

שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:

כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

x
×
image_form
הצטרפו לפוליסת חיסכון מובילה

✔️ זמינות למשיכה של הכסף כל הזמן
✔️ השוו עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
×
image_form
הצטרפו לפוליסת חיסכון מובילה

✔️ זמינות למשיכה של הכסף כל הזמן
✔️ השוו עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
סגור
המרה

האם התשואה שלכם מיטבית ודמי הניהול הוגנים? בדקו עם מומחה פיננסי!

לחצו לבדיקה בחינם!