השוואת קרנות פנסיה

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון ארוך טווח הנפוץ בישראל להבטחת קצבה חודשית לחוסכים בה לתקופת הפרישה וכוללת גם כיסוי למקרה נכות וכיסוי למשפחה בעת מקרה מוות. לקרנות פנסיה מגוון מסלולים אשר מחולקים לפי קבוצת גיל, התמחות, ורמות סיכון שונות. הנתונים במערכת מבוססים על אתר פנסיה נט, באתר ניתן להשוות בקלות ובמהירות.

תקופת הדו"ח: מרץ 2024
שם קופה שנה 5 שנים 3 שנים התמחות
11.04%
24.03%
13.04%
1.39%
0.10
אג"ח 17447.44 97.10% קרנות חדשות 1560 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
11.58%
44.75%
20.81%
1.59%
0.16
כללי 53638609.77 77.10% קרנות חדשות 2002 כלל פנסיה וגמל בע"מ
14.72%
37.47%
16.76%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 149302.27 79.90% קרנות כלליות 1666 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
14.60%
37.25%
16.92%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 305397.94 80.70% קרנות כלליות 1653 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
14.47%
36.91%
16.65%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 586997.44 78.90% קרנות כלליות 1652 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
14.56%
38.73%
18.21%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 976076.58 80.00% קרנות כלליות 1651 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
13.11%
36.79%
15.81%
1.78%
0.16
גיל 50 עד 60 1169234.59 78.20% קרנות כלליות 1645 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
11.74%
30.91%
13.59%
1.78%
0.16
גיל 50 עד 60 757999 77.50% קרנות כלליות 1638 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
10.26%
27.45%
12.20%
1.78%
0.16
גיל 60 ומעלה 549601.94 79.40% קרנות כלליות 1619 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
8.44%
21.15%
8.29%
1.78%
0.16
גיל 60 ומעלה 503203.45 76.90% קרנות כלליות 1609 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
28.78%
71.26%
42.88%
1.39%
0.10
מניות 885613.37 97.10% קרנות חדשות 1589 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
18.59%
54.68%
26.07%
1.39%
0.10
מניות 1041126.45 92.10% קרנות חדשות 2105 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
7.12%
14.19%
6.33%
1.39%
0.10
אג"ח 4263.64 84.70% קרנות כלליות 2108 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
22.39%
55.53%
21.95%
1.39%
0.10
מניות 66293.49 94.10% קרנות כלליות 2109 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12.85%
35.38%
19.48%
1.68%
0.17
הלכה 2040949.75 97.30% קרנות חדשות 2112 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
18.01%
54.17%
25.35%
1.68%
0.17
מניות 4228489.79 92.90% קרנות חדשות 2142 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
5.33%
14.45%
10.93%
1.68%
0.17
פנסיה מקיפה 277694.37 96.60% קרנות חדשות 2143 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
6.62%
17.45%
9.00%
1.68%
0.17
אג"ח 253740.60 82.20% קרנות חדשות 2144 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12.57%
32.38%
14.33%
1.68%
0.17
כללי 900040.70 77.20% קרנות כלליות 2145 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
21.65%
58.44%
22.60%
1.68%
0.17
מניות 259058.74 93.70% קרנות כלליות 2146 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
7.26%
22.45%
12.88%
1.39%
0.10
אג"ח 114787.63 81.70% קרנות חדשות 2104 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
11.95%
44.69%
23.79%
1.68%
0.17
כללי 64157105.84 75.60% קרנות חדשות 2102 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
13.02%
33.04%
18.51%
1.59%
0.16
הלכה 744258.89 96.20% קרנות חדשות 2004 כלל פנסיה וגמל בע"מ
13.40%
44.36%
23.77%
1.78%
0.16
כללי 100964153.75 79.60% קרנות חדשות 2009 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
9.31%
30.74%
16.08%
1.78%
0.16
גיל 60 ומעלה 7130873.50 79.00% קרנות חדשות 2012 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
10.20%
37.48%
19.61%
1.78%
0.16
גיל 60 ומעלה 7570385.66 78.80% קרנות חדשות 2013 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12.68%
42.17%
22.03%
1.78%
0.16
גיל 50 עד 60 10524309.81 79.40% קרנות חדשות 2014 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
13.25%
46.81%
23.00%
1.78%
0.16
גיל 50 עד 60 14453144.86 78.40% קרנות חדשות 2015 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
14.00%
48.55%
24.76%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 14494476.51 81.50% קרנות חדשות 2016 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
19.00%
56.84%
27.88%
1.78%
0.16
מניות 4354690.50 90.70% קרנות חדשות 2063 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
6.01%
15.48%
10.57%
1.78%
0.16
אג"ח 835586.62 87.40% קרנות חדשות 2064 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
11.70%
42.77%
21.14%
1.59%
0.17
כללי 49286948.80 78.30% קרנות חדשות 2172 הראל פנסיה וגמל בע"מ
13.75%
39.44%
21.02%
1.59%
0.17
הלכה 3815199.15 96.80% קרנות חדשות 2173 הראל פנסיה וגמל בע"מ
4.80%
17.19%
8.65%
1.59%
0.17
אג"ח 259721.29 74.20% קרנות חדשות 2174 הראל פנסיה וגמל בע"מ
16.84%
55.41%
25.78%
1.59%
0.17
מניות 6397576.17 88.60% קרנות חדשות 2175 הראל פנסיה וגמל בע"מ
10.59%
32.12%
12.07%
1.59%
0.16
כללי 1662022.69 76.60% קרנות כלליות 2176 כלל פנסיה וגמל בע"מ
11.71%
41.74%
21.08%
1.59%
0.17
כללי 8635521.74 78.60% קרנות חדשות 2177 הראל פנסיה וגמל בע"מ
10.80%
27.68%
13.27%
1.78%
0.16
הלכה 2167956.80 97.00% קרנות חדשות 2182 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
14.20%
48.55%
24.42%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 12322581.35 81.30% קרנות חדשות 2183 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
10.81%
31.66%
13.29%
1.59%
0.17
כללי 951934.73 74.00% קרנות כלליות 2164 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.91%
3.84%
-7.10%
1.39%
0.10
מקבלי קצבה 46752.76 98.30% קרנות כלליות 2160 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
4.54%
5.80%
4.86%
1.68%
0.17
פנסיה מקיפה 9276.81 98.90% קרנות כלליות 2147 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
6.00%
9.02%
1.92%
1.68%
0.17
אג"ח 6335.68 84.70% קרנות כלליות 2148 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12.02%
23.42%
10.74%
1.68%
0.17
הלכה 22911.17 99.90% קרנות כלליות 2149 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
15.38%
50.99%
24.23%
1.39%
0.10
גיל 50 ומטה 20700991.57 81.50% קרנות חדשות 2155 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
13.16%
37.20%
19.58%
1.39%
0.10
הלכה 1039256.62 96.90% קרנות חדשות 2156 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
3.67%
26.65%
13.35%
1.39%
0.10
מקבלי קצבה 244641.52 92.40% קרנות חדשות 2157 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
14.91%
35.42%
15.58%
1.39%
0.10
גיל 50 ומטה 510226.34 82.90% קרנות כלליות 2158 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
9.60%
20.70%
14.43%
1.39%
0.10
הלכה 4685.90 99.50% קרנות כלליות 2159 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
0.41%
10.33%
-1.66%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 90395.03 91.10% קרנות כלליות 2208 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
1.95%
25.03%
11.60%
1.78%
0.16
קרן קיימת 5185717.26 92.50% קרנות חדשות 2212 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-2.08%
5.40%
-5.52%
1.78%
0.16
קרן קיימת 80905.51 100.00% קרנות כלליות 2213 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
9.06%
23.37%
13.25%
1.39%
0.10
אג"ח 27125.23 84.90% קרנות חדשות 2242 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
14.22%
36.03%
14.12%
1.60%
0.16
גיל 50 ומטה 2143861.99 84.20% קרנות כלליות 7234 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12.23%
29.73%
10.13%
1.60%
0.16
גיל 50 עד 60 331861.87 85.60% קרנות כלליות 7235 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
9.06%
21.74%
6.65%
1.60%
0.16
גיל 60 ומעלה 128887.29 83.30% קרנות כלליות 7236 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
21.84%
60.39%
21.27%
1.60%
0.16
מניות 820363.78 91.90% קרנות כלליות 8318 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
4.93%
11.39%
1.84%
1.60%
0.16
אג"ח 6753.20 89.00% קרנות כלליות 8319 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
3.56%
28.71%
14.43%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 3072924.42 89.50% קרנות חדשות 2207 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.22%
4.66%
-4.71%
1.59%
0.16
גיל 60 ומעלה 143885.72 95.00% קרנות כלליות 2206 כלל פנסיה וגמל בע"מ
3.97%
26.35%
14.37%
1.59%
0.16
מקבלי קצבה 2374495.53 86.30% קרנות חדשות 2205 כלל פנסיה וגמל בע"מ
14.81%
49.81%
25.02%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 10471630.48 80.70% קרנות חדשות 2184 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
17.78%
55.48%
23.25%
1.60%
0.16
מניות 8109732.54 91.30% קרנות חדשות 2187 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
7.87%
25.36%
12.93%
1.60%
0.16
אג"ח 124429.84 81.70% קרנות חדשות 2188 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
5.18%
14.79%
11.27%
1.60%
0.16
פנסיה מקיפה 151790.32 94.20% קרנות חדשות 2189 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
10.57%
41.32%
25.97%
1.37%
0.13
מקבלי קצבה 7397.08 90.50% קרנות חדשות 2196 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
3.17%
26.49%
13.66%
1.60%
0.16
מקבלי קצבה 582474.92 93.90% קרנות חדשות 2201 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.57%
5.51%
-3.78%
1.60%
0.16
כללי 38920.02 100.00% קרנות כלליות 2202 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
4.40%
29.41%
14.71%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 1966843.62 86.10% קרנות חדשות 2203 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.86%
8.30%
-4.02%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 63304.25 90.60% קרנות כלליות 2204 הראל פנסיה וגמל בע"מ
9.84%
31.63%
16.65%
1.68%
0.17
גיל 60 ומעלה 3541064.01 81.50% קרנות חדשות 8803 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
2.98%
27.21%
13.78%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 67012.53 94.00% קרנות חדשות 8806 הראל פנסיה וגמל בע"מ
15.06%
48.65%
24.03%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 8054454.81 80.00% קרנות חדשות 8812 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
5.41%
14.14%
11.37%
1.59%
0.17
כללי 239074.49 96.80% קרנות חדשות 9097 הראל פנסיה וגמל בע"מ
14.08%
35.24%
15.21%
1.68%
0.17
גיל 50 ומטה 1114058.91 81.30% קרנות כלליות 9453 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12.23%
29.84%
12.60%
1.68%
0.17
גיל 50 עד 60 381792.91 82.20% קרנות כלליות 9454 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
9.63%
21.07%
8.37%
1.68%
0.17
גיל 60 ומעלה 174128.70 83.20% קרנות כלליות 9455 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
13.30%
35.24%
13.67%
1.59%
0.16
גיל 50 ומטה 1369151.74 84.80% קרנות כלליות 9633 כלל פנסיה וגמל בע"מ
11.99%
31.02%
12.30%
1.59%
0.16
גיל 50 עד 60 562329.82 86.10% קרנות כלליות 9634 כלל פנסיה וגמל בע"מ
12.77%
40.56%
20.94%
1.68%
0.17
גיל 50 עד 60 7275558.75 82.90% קרנות חדשות 8802 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
13.98%
45.30%
22.72%
1.68%
0.17
גיל 50 ומטה 23035703.21 83.60% קרנות חדשות 8801 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
4.27%
5.84%
5.24%
1.60%
0.16
פנסיה מקיפה 5769.44 96.00% קרנות כלליות 8320 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
8.20%
25.33%
12.44%
1.59%
0.16
אג"ח 237922.09 85.80% קרנות חדשות 8484 כלל פנסיה וגמל בע"מ
6.47%
35.63%
22.75%
1.78%
0.16
קרן קיימת 371342.82 89.60% קרנות חדשות 8561 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
0.98%
11.98%
-3.73%
1.37%
0.13
מקבלי קצבה 232.02 99.20% קרנות כלליות 8580 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
5.13%
32.24%
17.93%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 24641.50 89.90% קרנות חדשות 8588 הראל פנסיה וגמל בע"מ
5.19%
33.43%
19.15%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 75324.32 90.70% קרנות חדשות 8602 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
4.84%
27.79%
15.05%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 387.92 93.80% קרנות חדשות 8603 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
7.67%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 990.83 100.00% קרנות כלליות 8604 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
4.48%
30.05%
16.31%
1.39%
0.10
מקבלי קצבה 9569.65 92.00% קרנות חדשות 8645 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
15.21%
38.29%
16.08%
1.37%
0.13
הלכה 270129.25 91.90% קרנות חדשות 9760 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
15.38%
29.11%
8.12%
1.37%
0.13
גיל 50 ומטה 408496.37 91.60% קרנות כלליות 9761 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
14.12%
28.21%
8.79%
1.37%
0.13
גיל 50 עד 60 112598.78 92.90% קרנות כלליות 9762 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
8.55%
21.94%
5.33%
1.37%
0.13
גיל 60 ומעלה 62473.14 93.20% קרנות כלליות 9763 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12.34%
43.35%
21.49%
1.59%
0.17
גיל 50 ומטה 33655298.02 82.20% קרנות חדשות 9823 הראל פנסיה וגמל בע"מ
11.58%
39.71%
20.30%
1.59%
0.17
גיל 50 עד 60 8400509.69 81.50% קרנות חדשות 9827 הראל פנסיה וגמל בע"מ
8.54%
29.48%
14.95%
1.59%
0.17
גיל 60 ומעלה 3667411.48 79.60% קרנות חדשות 9829 הראל פנסיה וגמל בע"מ
8.79%
17.49%
6.49%
1.59%
0.17
גיל 60 ומעלה 161792.44 83.80% קרנות כלליות 9856 הראל פנסיה וגמל בע"מ
10.20%
32.10%
13.81%
1.37%
0.13
גיל 60 ומעלה 1588312.42 91.50% קרנות חדשות 9759 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
15.20%
38.14%
16.13%
1.37%
0.13
גיל 50 עד 60 3739902.25 90.20% קרנות חדשות 9758 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
16.68%
43.33%
16.80%
1.37%
0.13
גיל 50 ומטה 17204420.55 85.30% קרנות חדשות 9757 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
8.88%
21.67%
8.10%
1.59%
0.16
גיל 60 ומעלה 324896.61 85.40% קרנות כלליות 9635 כלל פנסיה וגמל בע"מ
16.11%
53.23%
21.82%
1.59%
0.16
מניות 5150222.68 90.70% קרנות חדשות 9647 כלל פנסיה וגמל בע"מ
7.38%
19.67%
11.14%
1.59%
0.16
אג"ח 157636.28 82.40% קרנות חדשות 9648 כלל פנסיה וגמל בע"מ
6.62%
34.91%
21.76%
1.59%
0.16
קרן קיימת 50231.84 89.20% קרנות חדשות 9649 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.06%
25.87%
13.97%
1.59%
0.16
מקבלי קצבה 10117.70 92.20% קרנות חדשות 9650 כלל פנסיה וגמל בע"מ
13.30%
48.47%
22.47%
1.59%
0.16
גיל 50 ומטה 30244815.80 80.70% קרנות חדשות 9654 כלל פנסיה וגמל בע"מ
12.35%
42.98%
20.57%
1.59%
0.16
גיל 50 עד 60 10897038.89 82.30% קרנות חדשות 9655 כלל פנסיה וגמל בע"מ
9.22%
33.94%
17.04%
1.59%
0.16
גיל 60 ומעלה 4442424.87 80.40% קרנות חדשות 9656 כלל פנסיה וגמל בע"מ
9.89%
31.00%
15.00%
1.60%
0.16
אג"ח 68824.83 83.20% קרנות חדשות 9980 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
13.47%
37.37%
20.92%
1.60%
0.16
הלכה 1013205.41 93.90% קרנות חדשות 9984 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
6.00%
32.55%
19.36%
1.60%
0.16
מקבלי קצבה 4642.37 91.60% קרנות חדשות 9987 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
8.65%
35.21%
21.72%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 9020006.68 83.40% קרנות חדשות 12027 הראל פנסיה וגמל בע"מ
9.32%
37.77%
23.37%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 497641.72 93.70% קרנות חדשות 12028 הראל פנסיה וגמל בע"מ
16.33%
43.09%
23.51%
1.60%
0.16
גיל 50 ומטה 3927444.69 92.10% קרנות חדשות 12116 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
14.56%
37.72%
21.09%
1.60%
0.16
גיל 50 עד 60 1290447.25 90.60% קרנות חדשות 12117 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
10.71%
28.35%
15.58%
1.60%
0.16
גיל 60 ומעלה 663494.04 88.90% קרנות חדשות 12118 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
7.01%
18.36%
10.52%
1.60%
0.16
אג"ח 80351.16 72.30% קרנות חדשות 9979 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
10.71%
34.23%
16.59%
1.60%
0.16
גיל 60 ומעלה 2856767.06 82.00% קרנות חדשות 9976 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
11.84%
26.91%
11.48%
1.59%
0.17
גיל 50 עד 60 346073.03 81.70% קרנות כלליות 9858 הראל פנסיה וגמל בע"מ
12.81%
32.74%
13.90%
1.59%
0.17
גיל 50 ומטה 1375245.75 81.20% קרנות כלליות 9862 הראל פנסיה וגמל בע"מ
14.26%
49.95%
24.47%
1.39%
0.10
גיל 50 עד 60 7646937.30 80.70% קרנות חדשות 9967 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
11.09%
33.69%
17.87%
1.39%
0.10
גיל 60 ומעלה 3182984.08 81.80% קרנות חדשות 9968 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
13.65%
31.54%
14.05%
1.39%
0.10
גיל 50 עד 60 203733.67 84.50% קרנות כלליות 9972 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
10.02%
22.14%
10.23%
1.39%
0.10
גיל 60 ומעלה 104214.35 84.40% קרנות כלליות 9973 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
15.21%
52.07%
25.73%
1.60%
0.16
גיל 50 ומטה 48053543.28 80.60% קרנות חדשות 9974 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
13.95%
44.74%
22.24%
1.60%
0.16
גיל 50 עד 60 7295890.56 81.10% קרנות חדשות 9975 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
9.85%
36.72%
23.70%
1.78%
0.16
גיל 60 ומעלה 18860364.60 82.70% קרנות חדשות 12155 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
10.67%
37.69%
23.45%
1.39%
0.10
מקבלי קצבה 2159082.79 85.50% קרנות חדשות 12157 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12.59%
23.28%
10.90%
1.39%
0.10
מקבלי קצבה 79569.24 84.00% קרנות כלליות 12158 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
10.01%
36.01%
22.99%
1.59%
0.16
מקבלי קצבה 54759.11 93.50% קרנות חדשות 12176 כלל פנסיה וגמל בע"מ
8.77%
40.22%
23.28%
1.59%
0.16
מקבלי קצבה 7182165.08 81.90% קרנות חדשות 12177 כלל פנסיה וגמל בע"מ
11.09%
29.44%
10.56%
1.59%
0.16
מקבלי קצבה 354295.81 85.50% קרנות כלליות 12251 כלל פנסיה וגמל בע"מ
19.96%
52.29%
17.12%
1.37%
0.13
מניות 3062418.18 90.50% קרנות חדשות 12419 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
9.85%
22.92%
1.39%
0.10
הלכה 45892.87 94.10% קרנות חדשות 12966 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
9.49%
19.73%
9.45%
1.78%
0.16
גיל 60 ומעלה 604464.97 78.90% קרנות כלליות 12154 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
8.85%
17.97%
7.03%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 205284.22 82.70% קרנות כלליות 12152 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
6.96%
27.81%
17.46%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 22896.15 86.50% קרנות חדשות 12148 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
10.01%
39.80%
22.50%
1.60%
0.16
גיל 60 ומעלה 5507989.37 84.30% קרנות חדשות 12119 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
8.24%
19.87%
6.06%
1.60%
0.16
גיל 60 ומעלה 225693.78 83.30% קרנות כלליות 12120 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
9.81%
39.21%
24.26%
1.37%
0.13
מקבלי קצבה 1580641.12 90.90% קרנות חדשות 12138 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
1.45%
7.40%
-2.85%
1.37%
0.13
מקבלי קצבה 70805.55 99.20% קרנות כלליות 12139 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12.45%
25.48%
11.26%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 266932.36 85.50% קרנות כלליות 12140 הראל פנסיה וגמל בע"מ
9.66%
38.75%
24.02%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 8881537.79 85.00% קרנות חדשות 12145 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
9.90%
35.73%
23.18%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 66334.26 93.80% קרנות חדשות 12146 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
13.40%
46.98%
27.46%
1.68%
0.17
מקבלי קצבה 53324.87 91.60% קרנות חדשות 12147 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
15.78%
21.17%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 1012326.38 88.60% קרנות חדשות 13303 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
15.15%
14.15%
1.78%
0.16
גיל 50 ומטה 26218.29 90.60% קרנות כלליות 13307 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
24.47%
45.33%
1.60%
0.16
מחקה מדד S&P 12108046.98 96.40% קרנות חדשות 13335 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
25.20%
1.59%
0.16
מחקה מדד S&P 6651252.38 97.10% קרנות חדשות 13347 כלל פנסיה וגמל בע"מ
12.60%
17.96%
1.78%
0.16
מניות חו"ל 292751.27 90.10% קרנות חדשות 13349 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
20.87%
30.87%
1.78%
0.16
מניות חו"ל 3026705.50 97.60% קרנות חדשות 13350 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
13.52%
12.23%
1.78%
0.16
מניות חו"ל 21430.85 92.10% קרנות כלליות 13351 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
0.31%
1.39%
0.10
מקבלי קצבה 364.89 99.80% קרנות כלליות 13286 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
35.31%
49.87%
1.39%
0.10
מחקה מדד S&P 344044.53 96.80% קרנות כלליות 13285 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
4.66%
5.43%
1.59%
0.17
כללי 10966.72 100.00% קרנות כלליות 13279 הראל פנסיה וגמל בע"מ
24.20%
11.16%
1.37%
0.13
מניות 128180.10 93.70% קרנות כלליות 13211 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
15.23%
14.73%
1.37%
0.13
הלכה 2328.31 99.60% קרנות כלליות 13212 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
5.65%
12.47%
1.59%
0.16
כללי 130769.22 86.90% קרנות חדשות 13213 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.84%
6.29%
1.59%
0.16
פנסיה מקיפה 10683.20 88.80% קרנות כלליות 13214 כלל פנסיה וגמל בע"מ
7.43%
4.47%
1.59%
0.16
מקבלי קצבה 17133.79 89.60% קרנות כלליות 13226 כלל פנסיה וגמל בע"מ
26.63%
48.21%
1.39%
0.10
מחקה מדד S&P 4351517.46 95.10% קרנות חדשות 13260 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
20.87%
20.99%
1.59%
0.17
מניות 327456.56 93.70% קרנות כלליות 13278 הראל פנסיה וגמל בע"מ
33.76%
1.78%
0.16
מחקה מדד S&P 404761.48 98.90% קרנות כלליות 13875 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
26.18%
1.78%
0.16
מחקה מדד S&P 5811155.38 97.00% קרנות חדשות 13887 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
18.00%
1.00%
0.22
גיל 50 ומטה 2305703.24 86.30% קרנות חדשות 13909 מור גמל ופנסיה בע"מ
16.51%
1.00%
0.22
גיל 50 עד 60 860475.77 86.40% קרנות חדשות 13910 מור גמל ופנסיה בע"מ
12.71%
1.00%
0.22
גיל 60 ומעלה 229702.68 86.10% קרנות חדשות 13911 מור גמל ופנסיה בע"מ
20.50%
1.00%
0.22
מניות 1416611.90 90.40% קרנות חדשות 13912 מור גמל ופנסיה בע"מ
9.91%
1.00%
0.22
אג"ח 11986.59 83.40% קרנות חדשות 13913 מור גמל ופנסיה בע"מ
5.82%
1.00%
0.22
פנסיה מקיפה 12372.74 96.90% קרנות חדשות 13914 מור גמל ופנסיה בע"מ
19.55%
1.00%
0.22
מניות חו"ל 170857.41 92.60% קרנות חדשות 13915 מור גמל ופנסיה בע"מ
31.47%
1.37%
0.13
מניות 15625.28 99.70% קרנות כלליות 13820 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
22.55%
1.37%
0.13
מניות 307647.13 97.30% קרנות חדשות 13819 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
26.11%
30.79%
1.78%
0.16
מניות חו"ל 304196.01 100.00% קרנות כלליות 13352 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
27.34%
45.31%
1.59%
0.17
מחקה מדד S&P 12416687.89 97.30% קרנות חדשות 13415 הראל פנסיה וגמל בע"מ
35.04%
51.19%
1.59%
0.17
מחקה מדד S&P 911672.64 99.80% קרנות כלליות 13424 הראל פנסיה וגמל בע"מ
31.84%
1.60%
0.16
מחקה מדד S&P 1133470.93 98.60% קרנות כלליות 13465 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
25.33%
1.68%
0.17
מחקה מדד S&P 6231808.40 97.20% קרנות חדשות 13572 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
32.25%
1.68%
0.17
מחקה מדד S&P 532624.10 99.80% קרנות כלליות 13627 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
10.14%
1.59%
0.17
הלכה 12723.03 99.50% קרנות כלליות 13684 הראל פנסיה וגמל בע"מ
5.31%
1.59%
0.17
מקבלי קצבה 4498.05 99.90% קרנות כלליות 13685 הראל פנסיה וגמל בע"מ
19.78%
1.59%
0.16
מניות 276684.21 92.50% קרנות כלליות 13698 כלל פנסיה וגמל בע"מ
18.68%
1.00%
0.19
גיל 50 ומטה 78351.59 93.70% קרנות חדשות 14037 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
17.85%
1.00%
0.19
גיל 50 עד 60 20294.24 94.20% קרנות חדשות 14038 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
14.23%
1.00%
0.19
גיל 60 ומעלה 12562.63 92.70% קרנות חדשות 14039 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
19.08%
1.00%
0.19
מניות 11908.13 97.30% קרנות חדשות 14040 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
17.27%
1.00%
0.19
הלכה 8555.46 97.30% קרנות חדשות 14042 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
12.82%
1.00%
0.19
מקבלי קצבה 3695.57 91.10% קרנות חדשות 14043 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
18.09%
1.00%
0.19
גיל 50 ומטה 1054.30 94.80% קרנות כלליות 14045 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
16.82%
1.00%
0.19
גיל 50 עד 60 920.51 95.80% קרנות כלליות 14046 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
13.63%
1.00%
0.19
גיל 60 ומעלה 185.10 95.20% קרנות כלליות 14047 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
6.68%
1.00%
0.22
מקבלי קצבה 10840.96 92.80% קרנות כלליות 13927 מור גמל ופנסיה בע"מ
5.16%
1.00%
0.22
פנסיה מקיפה 475.61 100.00% קרנות כלליות 13926 מור גמל ופנסיה בע"מ
8.07%
1.00%
0.22
מקבלי קצבה 65412.12 90.00% קרנות חדשות 13916 מור גמל ופנסיה בע"מ
11.06%
1.00%
0.22
אג"ח 1370.45 86.30% קרנות חדשות 13917 מור גמל ופנסיה בע"מ
18.57%
1.00%
0.22
גיל 50 ומטה 74680.15 86.70% קרנות כלליות 13919 מור גמל ופנסיה בע"מ
17.36%
1.00%
0.22
גיל 50 עד 60 28076.36 85.50% קרנות כלליות 13920 מור גמל ופנסיה בע"מ
12.25%
1.00%
0.22
גיל 60 ומעלה 9891.17 87.90% קרנות כלליות 13921 מור גמל ופנסיה בע"מ
24.33%
1.00%
0.22
מניות 56897.36 91.30% קרנות כלליות 13922 מור גמל ופנסיה בע"מ
5.53%
1.00%
0.22
אג"ח 986.65 89.80% קרנות כלליות 13923 מור גמל ופנסיה בע"מ
7.75%
1.00%
0.22
אג"ח 42.23 89.50% קרנות כלליות 13924 מור גמל ופנסיה בע"מ
21.10%
1.00%
0.22
מניות חו"ל 6213.20 92.40% קרנות כלליות 13925 מור גמל ופנסיה בע"מ
1.40%
1.59%
0.17
קרן קיימת 10440.38 94.50% קרנות חדשות 14200 הראל פנסיה וגמל בע"מ
12.40%
1.59%
0.16
פנסיה מקיפה 987.06 91.30% קרנות כלליות 14231 כלל פנסיה וגמל בע"מ
13.70%
1.59%
0.16
מניות 7910.34 91.70% קרנות חדשות 14232 כלל פנסיה וגמל בע"מ
15.35%
1.59%
0.16
עוקב מדד 96393.15 97.40% קרנות חדשות 14233 כלל פנסיה וגמל בע"מ
13.17%
1.59%
0.16
עוקב מדד 25785.27 100.00% קרנות כלליות 14238 כלל פנסיה וגמל בע"מ
13.79%
1.68%
0.17
פנסיה מקיפה 13514.57 91.10% קרנות חדשות 14242 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
13.48%
1.68%
0.17
עוקב מדד 47346.96 97.30% קרנות חדשות 14243 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
13.99%
1.68%
0.17
פנסיה מקיפה 635.43 93.70% קרנות כלליות 14244 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
7.55%
1.59%
0.17
כללי 23661.20 91.60% קרנות חדשות 14199 הראל פנסיה וגמל בע"מ
13.47%
1.59%
0.17
עוקב מדד 70045.45 97.40% קרנות חדשות 14198 הראל פנסיה וגמל בע"מ
26.17%
1.00%
0.19
מניות 1066.94 100.00% קרנות כלליות 14048 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
9.44%
1.00%
0.19
הלכה 100.00% קרנות כלליות 14049 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
25.78%
1.00%
0.19
מחקה מדד S&P 16921.49 97.40% קרנות חדשות 14054 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
34.41%
1.00%
0.19
מחקה מדד S&P 1290.14 98.90% קרנות כלליות 14058 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
24.15%
1.60%
0.16
פנסיה מקיפה 83834.54 91.20% קרנות כלליות 14082 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
14.64%
1.59%
0.17
עוקב מדד 3516.14 100.00% קרנות כלליות 14192 הראל פנסיה וגמל בע"מ
6.56%
1.59%
0.17
מניות 1754.90 91.50% קרנות כלליות 14193 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.29%
1.59%
0.17
קרן קיימת 634.31 96.00% קרנות כלליות 14194 הראל פנסיה וגמל בע"מ
11.74%
1.60%
0.16
עוקב מדד 4378.23 90.30% קרנות כלליות 14287 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
13.60%
1.60%
0.16
פנסיה מקיפה 491.26 89.70% קרנות כלליות 14288 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
16.36%
1.37%
0.13
פנסיה מקיפה 4178.23 96.90% קרנות חדשות 14302 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
16.90%
1.37%
0.13
עוקב מדד 22742.20 97.00% קרנות חדשות 14303 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
13.70%
1.37%
0.13
כללי 26.67 100.00% קרנות כלליות 14304 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12.79%
1.37%
0.13
עוקב מדד 256.07 99.60% קרנות כלליות 14305 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
8.70%
1.78%
0.16
פנסיה מקיפה 561.62 88.50% קרנות כלליות 14308 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
15.15%
1.78%
0.16
עוקב מדד 9764.04 98.60% קרנות כלליות 14309 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
10.43%
1.00%
0.19
עוקב מדד 96.80% קרנות חדשות 14334 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
13.43%
1.60%
0.16
עוקב מדד 41696.79 89.70% קרנות חדשות 14286 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
14.19%
1.60%
0.16
פנסיה מקיפה 6581.93 90.30% קרנות חדשות 14285 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12.24%
1.68%
0.17
עוקב מדד 2042.89 99.90% קרנות כלליות 14245 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
14.45%
1.39%
0.10
פנסיה מקיפה 3756.35 90.60% קרנות חדשות 14259 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
26.35%
1.39%
0.10
עוקב מדד 65613.12 95.70% קרנות חדשות 14260 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
3.72%
1.39%
0.10
קרן קיימת 1447.69 96.00% קרנות חדשות 14261 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
13.36%
1.39%
0.10
כללי 258.08 90.90% קרנות כלליות 14267 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
36.42%
1.39%
0.10
עוקב מדד 12741.32 97.60% קרנות כלליות 14268 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
1.51%
1.39%
0.10
קרן קיימת 26.20 98.00% קרנות כלליות 14269 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12.67%
1.78%
0.16
מניות 4344.26 90.40% קרנות חדשות 14277 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
14.77%
1.78%
0.16
עוקב מדד 147735.90 96.80% קרנות חדשות 14278 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
1.03%
1.78%
0.16
קרן קיימת 100.00% קרנות כלליות 14349 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
0.54%
1.78%
0.16
קרן קיימת 98.60% קרנות חדשות 14348 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
9.31%
1.00%
0.22
עוקב מדד 9209.15 92.10% קרנות חדשות 14340 מור גמל ופנסיה בע"מ
10.82%
1.00%
0.22
פנסיה מקיפה 6991.72 92.60% קרנות חדשות 14339 מור גמל ופנסיה בע"מ
7.46%
1.00%
0.22
עוקב מדד 92.10% קרנות כלליות 14338 מור גמל ופנסיה בע"מ
3.93%
1.00%
0.22
כללי 96.70% קרנות כלליות 14337 מור גמל ופנסיה בע"מ
12.75%
1.78%
0.16
מניות 92.30% קרנות כלליות 14677 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-3.79%
7.23%
-4.83%
1.63%
0.17
143545.84 94.70% קרנות כלליות 2206 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.25%
4.68%
1.63%
0.17
11965.80 89.60% קרנות כלליות 13214 כלל פנסיה וגמל בע"מ
10.05%
1.37%
0.13
97.40% קרנות חדשות 14850 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
13.24%
1.37%
0.13
99.60% קרנות כלליות 14854 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
6.14%
1.00%
0.19
97.40% קרנות חדשות 14333 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
11.83%
1.59%
0.16
99.40% קרנות כלליות 14795 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.99%
1.59%
0.17
100.00% קרנות כלליות 15039 הראל פנסיה וגמל בע"מ
3.90%
1.59%
0.17
97.70% קרנות חדשות 15038 הראל פנסיה וגמל בע"מ
5.89%
1.68%
0.17
99.80% קרנות כלליות 14930 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
5.73%
1.68%
0.17
97.20% קרנות חדשות 14929 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
9.46%
42.46%
20.26%
1.59%
0.16
52798909.13 77.20% קרנות חדשות 2002 כלל פנסיה וגמל בע"מ
11.22%
30.70%
17.10%
1.59%
0.16
724482.09 96.00% קרנות חדשות 2004 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.53%
26.99%
14.99%
1.59%
0.16
2399947.66 86.50% קרנות חדשות 2205 כלל פנסיה וגמל בע"מ
7.28%
19.39%
10.74%
1.59%
0.16
156730.79 82.20% קרנות חדשות 9648 כלל פנסיה וגמל בע"מ
6.80%
34.96%
21.79%
1.59%
0.16
50365.75 89.20% קרנות חדשות 9649 כלל פנסיה וגמל בע"מ
5.83%
12.15%
1.59%
0.16
137514.70 86.40% קרנות חדשות 13213 כלל פנסיה וגמל בע"מ
21.40%
1.59%
0.16
5790860.32 95.80% קרנות חדשות 13347 כלל פנסיה וגמל בע"מ
התחל השוואה
×
image_form
הצטרפו לקרן פנסיה מובילה

✔️ הטבות מס על הפקדות ורווחים
✔️ השוואה חינם עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ גלו היכן דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
קופה_מנצחת
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
71.26% תשואה ב-5 שנים

פתח תיק אישי וצפה בכל המסלולים שמעניינים אותך במקום אחד

Close-Button
תמונה-המרה
שיפור ביצועי החסכונות

ודאו שאתם מפיקים את מירב הביצועים מהחסכונות הפנסיוניים שלכם באמצעות בדיקה מקצועית עם מומחה פיננסי

מחשבון תשואה
%

סכום החיסכון אינו כולל הפחתת דמי ניהול בגין
הפקדה או צבירה, החישוב הינו לצרכיי סימולציה בלבד
ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מקצועי

שאלות תשובות קרנות פנסיה

מה זה דמי ניהול מצבירה?

מה זה דמי ניהול מהפקדה?

מהי תקופת אכשרה בקרן הפנסיה?

מהי תקרת הפקדה בקרן פנסיה? (לשכירים ועצמאיים)

מהם דמי הניהול המקסימאליים בקרן הפנסיה?

מאיזה גיל אפשר להפקיד לקרן הפנסיה?

איך לבחור קרן פנסיה?

איך להעביר קרן פנסיה?

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

דמי ניהול הם עמלה המשולמת לגוף המוסדי (בית השקעות או חברות ביטוח) אשר מנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו מתוך סך הסכום הצבור בו, התמורה לניהול החיסכון, השקעת הכספים ותשלום הקצבאות,

דמי הניהול מושפעים ממסלול השקעת הכספים שבחר הלקוח, התאגיד המנהל, מקום העבודה הנוכחי שלו ופרמטרים נוספים.

תקרת דמי ניהול מצבירה – 

 • בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
 • בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות עד 1.05% מסך הצבירה ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות (בהתקיים תנאים מסוימים).

בקרן פנסיה כללית מי שהחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בשנת 2013 או לאחר מכן – דמי הניהול מצבירה יהיו 0.6% מהסכום הצבור. למי שהחלו לקבל קצבת פנסיה חודשית לפני 01.01.2013 דמי הניהול המקסימליים יהיו 2% מהסכום שנצבר.

חשוב לזכור כי ניתן להתמקח ולהפחית את דמי הניהול, ובכך להגדיל באופן משמעותי את גובה קצבת הפרישה שלכם, מומלץ לבדוק את הקרן שלכם ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שיסייע לבחון ולפעול למקסום זכויותיכם, ויבחן כדאיות של שמירה או שינוי מסלול השקעה, השוואה בין המסלולים והפחתת דמי הניהול המשולמים.

בלוג

×
×

קופה_מנצחת

שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:

כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

x
×
image_form
הצטרפו לקרן פנסיה מובילה

✔️ הטבות מס על הפקדות ורווחים
✔️ השוואה חינם עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ גלו היכן דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
×
image_form
הצטרפו לקרן פנסיה מובילה

✔️ הטבות מס על הפקדות ורווחים
✔️ השוואה חינם עם מומחה פיננסי בין כל הגופים
✔️ גלו היכן דמי הניהול והתשואה הכי משתלמים!

השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
סגור
המרה

האם התשואה שלכם מיטבית ודמי הניהול הוגנים? בדקו עם מומחה פיננסי!

לחצו לבדיקה בחינם!