קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה שחובה להפקיד אליה גם בתור עצמאיים וגם בתור שכירים נקראת "מקיפה", בעוד בעלי שכר גבוה שרוצים להגדיל את ההפקדות לחיסכון עושים זאת באמצעות קרן פנסיה כללית. שני סוגי הקרנות מציעים הטבות מס: שכירים זכאים להטבות מס בהפקדות עד 7% מההכנסה המזכה, בעוד שעצמאים יכולים לקבל הטבות בהפקדות עד 16% מהכנסתם המזכה.

קרן פנסיה מקיפה

תוכן עניינים

   מהי קרן פנסיה מקיפה?

  קרן פנסיה מקיפה היא מוצר חיסכון נפוץ בו פנסיונרים חוסכים סכומים חודשיים ממשכורתם וצוברים כספים לקראת פרישה. הוא כולל לא רק חיסכון, אלא גם כיסוי ביטוחי לשאריות, אובדן כושר עבודה ונכות. ההפקדות לקרן זו מוגבלות בסכום הן לשכירים והן לעצמאים, כאשר המדינה מעניקה הטבות בגין השקעות בקרן. עבור עובדים,

  כמה מפקידים אל קרן פנסיה מקיפה

  שיעורי ההפקדה הם עד:

  • 7% מהכנסת שכיר
  • 7.5% מתקבולי מעסיק
  • 8.33% בשל פיצויים

  אבל סך ההפקדה מוגבל ל-20.5% מפי שניים מהשכר הממוצע במשק. לשם השוואה, לעצמאים המגבלה היא 16.5% מההכנסה המזכה.

  מהי קרן פנסיה מקיפה לעומת קרן פנסיה כללית?

  קרן פנסיה כללית משלימה את קרן הפנסיה המקיפה. היא מאפשרת לחוסכים, במיוחד למשתכרים בסכומים גבוהים, להפקיד סכומים מעבר לתקרת הקרן המקיפה. קרן זו מתאימה למי שאינו זקוק למרכיבי הביטוח של הפנסיה המקיפה ומעדיף להתמקד אך ורק בצבירת חיסכון לקצבה.

  הנה עוד כמה הבדלים מרכזיים בין קרנות פנסיה מקיפות לכלליות:

  מגבלות הפקדה: לקרן המקיפה יש מגבלת הפקדה, בעוד שהקרן הכללית מאפשרת הפקדות ללא הגבלה.

  מסלולי השקעה: קרנות מקיפות משקיעות בחלקן באג"ח ממשלתיות והשאר בשוק ההון, בעוד קרנות כלליות משקיעות 100% בשוק ההון.

  קצבאות פנסיה ונכות: שתי הקרנות מציעות קצבאות לקצבת זקנה ונכות, אך המבנה שלהן עשוי להיות שונה.

  דמי ניהול: העמלות משתנות בין שתי הקרנות, כאשר לקרן המקיפה יש לרוב דמי ניהול נמוכים יותר ברירת מחדל.

  איך ממקסמים חיסכון פנסיוני בקרן מקיפה וכללית?

  שילוב של קרן פנסיה מקיפה עם קרן פנסיה כללית יכול להיות גישה אסטרטגית למקסום החיסכון הפנסיוני. שילוב זה מאפשר לחוסכים לנצל את הטבות המס של הקרן המקיפה תוך ניצול גבולות ההפקדה הגבוהים יותר של הקרן הכללית.

  איך בוחרים בין קרן פנסיה כללית ומקיפה?

  בעת בחירה בין הקרנות הללו, יש לשקול גורמים כמו רמת ההכנסה, יעדי פרישה וצורך בכיסוי ביטוחי. משתכרים גבוהים או מי שמתחיל חיסכון פנסיוני בגיל מאוחר יותר עשויים למצוא את קרן הפנסיה הכללית מועילה יותר בשל מגבלות ההפקדה הגבוהות שלה וגמישות ההשקעה.

  למה חשוב לדעת מהי קרן הפנסיה המקיפה?

  בישראל, הבנת ההבדלים בין קרן פנסיה מקיפה לכללית היא חיונית לתכנון פרישה יעיל. כל קרן משרתת צרכים שונים, וכאשר משתמשים בה יחד, היא יכולה לספק בסיס פיננסי איתן לפרישה. חשוב להעריך יעדים פיננסיים אישיים, סובלנות לסיכון והצורך בכיסוי ביטוחי בעת בחירה או שילוב של אפשרויות פנסיוניות אלו. החדשות הטובות הן שניתן להצביע על ההבדלים, גם ללא רקע טכני או ידע קודם. 

   אסטרטגיות השקעה בקרן מקיפה לעומת כללית

  קרן פנסיה מקיפה: ההשקעות כאן מוקצות בחלקן לאג"ח ממשלתיות שאינן נסחרות בבורסה, ומציעות מידה של יציבות. יתרת הכספים מושקעים בשוק ההון, תוך איזון סיכון ופוטנציאל צמיחה.

  קרן פנסיה משלימה: קרן זו ממקמת את כל ההשקעות בהשקעות חינם בשוק ההון, במטרה לתשואות מקסימליות. גישה זו עשויה להתאים לבעלי סבילות סיכון גבוהה יותר והתמקדות בצמיחה.

   שיטת הפקדת הכספים בקרן מקיפה לעומת כללית

  קרן מקיפה: ההפקדות מתבצעות מדי חודש במהלך שנות העבודה הן על ידי החוסך והן על ידי המעסיק. מודל תרומה עקבי זה מסייע לצמיחת קרן יציבה לאורך זמן.

  קרן משלימה: ההפקדות יכולות להיות גמישות יותר, להתבצע מדי חודש או כהפקדה חד פעמית. גמישות זו מועילה במיוחד לעצמאים או לבעלי הכנסות משתנות.

  כיסוי ביטוחי בקרן מקיפה לעומת כללית

  קרן מקיפה: מציעה כיסוי ביטוחי לנכות ולמקרה מוות, לצד קצבת הזקנה, מתן רשת ביטחון מקיפה.

  קרן משלימה: מספקת גם כיסויים דומים, אך ישנה אפשרות לבחור במסלול בסיסי ללא כיסויים ביטוחיים אלו, תוך התמקדות בחיסכון בלבד.

  מה יותר משתלם – פנסיה בקרן מקיפה או כללית?

  קביעה איזו קרן רווחית יותר תלויה במצבים פיננסיים וביעדים הבודדים. בעוד שקרנות מקיפות מציעות יציבות באמצעות אג"ח ממשלתיות וכיסויים ביטוחיים הכרחיים, קרנות משלימות מאפשרות תשואה גבוהה יותר בשל השקעתם אך ורק בשוק ההון.

  האופי המשלים של הקרנות המקיפות והכלליות

  במקום לראות בקרנות פנסיה מקיפות ומשלימות בחירות ששוללות זו את זו, יש לראות בהן מרכיבים משלימים לאסטרטגיה פנסיונית מעוגלת היטב. ניצול שניהם מאפשר למקסם את החיסכון וההטבות לפנסיה, תוך מענה לצרכים ולשלבים שונים בחיים.

  קרנות פנסיה מקיפות לשילוב בין מסלולי השקעה

  קרן מקיפה לפנסיה בדרך כל כוללת מספר מסלולי השקעה. היא מספקת קצבת זקנה, קצבת נכות וקצבת שאירים, תוך מענה לתרחישים פיננסיים וחיים שונים. עם זאת, עדיין חשוב להתאים את אופי מסלול ההשקעה לרמת הסיכון המבוקשת. 

  פנסיה מקיפה בקרן לעצמאים ומשתכרים גבוהים

  לעצמאים ומשתכרים גבוהים, שילוב של קרן פנסיה משלימה בתכנון הפרישה שלהם יכול להיות יתרון. הוא מאפשר הפקדות חד פעמיות גדולות ומציע הגנה ביטוחית על קצבאות נכות ושאירים במסלולים ספציפיים.

  ייעוץ מקצועי לקרן הפנסיה המקיפה לעומת הכללית

  לאור המורכבות והאופי האישי של התכנון הפנסיוני, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מורשה. איש מקצוע יכול לעזור להתאים אסטרטגיה פנסיונית למצב הפיננסי הספציפי, סובלנות סיכונים ויעדי פרישה, על מנת שניתן יהיה להבטיח בחירה של המוצרים הפנסיוניים המתאימים ביותר.